Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

note /search

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3374

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

Andragogika wykład

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Andragogika
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 7210

ANDRAGOGIKA - wykłady Wykład 1. Andragogika - jest to teoria szeroko rozumianego uczenia się dorosłych w szkole i poza nią, czyli refleksja nad praktyką edukacji dorosłych (andragogika nie jest o tym jak skutecznie nauczać dorosłych). Edukacja dorosł ych - dotyczy realnej praktyki uczenia się i...

Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Metodologia badań pedagogicznych
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 7574

Wykłady 16.10. NAUKA to zespół czynności i sposobów postępowania prowadzący do pozyskania wiedzy oraz rezultat tego procesu, na który składa się wiedza naukowa. Nauka składa się z 2 elementów: NAUKA BADANIA NAUKOWE WIEDZA NAUKOWA BADANIA NAUKOWE I ICH RODZAJE. Słowo „badania naukowe” jest wielo...

Współczesne orientacjie i koncepcje zarzadzania

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2884

Zarządzanie strategiczne Opracowanie nowego produktu, wejście na nowy rynek, poprawa pozycji konkurencyjnej partnerów to podstawowe cele strategii dywersyfikacji. Jedną ze strategii konkurencyjnej Portera, polegają na wyróżnieniu się od konkurencji jest strategią zróżnicowania- dyferencjacji. Tech...

Prawo konsularne - skrypt

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4417

... Prawo dyplomatyczne i konsularne to jedna z najstarszych dziedzin prawa sięgająca swymi korzeniami do początków cywilizacji ludzkiej. Prawo dyplomatyczne, jak i dyplomacja w ogóle, powstało wraz z rozwojem państwa, służąc pośrednio realizacji celów jego polityki zagranicznej. W zależności ...

Encyklopedia prawa - Prawo a inne systemy normatywne

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3514

in. takie pojęcia, jak: Prawo a inne systemy normatywne; Podział systemu prawa polskiego na gałęzie; System źródeł prawa; Konstytucja jako ustawa zasadnicza; Ustawa jako źródło prawa; Rozporządzenie jako źródło prawa; Prawo miejscowe jako źródło prawa; Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych; Stosu...

Statystyka dla opornych

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Pobrań: 4396
Wyświetleń: 20615

Poza tym zauważyłem, że nauka takich przedmiotów jak statystyka idzie mi o wiele szybciej kiedy mam przykłady rozwiązanych krok po kroku zadań wraz z wyczerpującym komentarzem. Nie lubię książek, które mają na okładce napisane „podstawy" a w środku wypełnione są treścią „dla zaawansowany...

Prawo cywilne

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 5684

Prawo cywilne Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe między ludźmi (układy własnościowe,wynajem) „kto za to będzie płacił”(stosunki gospodarcze, zawiera element majątkowy,, wymiana dóbr i usług) Prawo cywilne jest w Polsce prawem stanowionym (od XIX wieku) i skodyfikowanym (od 1965). Podstawow...