Podstawy ekonomii - Pieniądz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ekonomii - Pieniądz - strona 1 Podstawy ekonomii - Pieniądz - strona 2 Podstawy ekonomii - Pieniądz - strona 3

Fragment notatki:....Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospodarki naturalnej do towarowej. Inaczej mówiąc jest to środek wymiany.
Uczestnictwo pieniądza w wymianie pozwoliło zastąpić dotychczasową wymianę bezpośrednią towaru na towar dwoma odrębnymi, niezależnymi od siebie aktami: towar - pieniądz i pieniądz - towar, co w istotny sposób ułatwiło i wpłynęło na rozwój wymiany towarowej....

....Stopa procentowa, wielkość mierzona procentowo wyrażonym stosunkiem kwoty, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, najczęściej ustalana na okres roku.
Stopę procentową ustalają banki i określa ona, jaką sumę należy zapłacić za udzieloną przez niego pożyczkę lub jaką kwotę płaci bank klientowi za to, że przechowuje on swoje oszczędności w tym banku. Stopa procentowa w bankach komercyjnych oscyluje wokół poziomu ustalonego przez bank centralny. Jeżeli stopa procentowa wzrasta, to maleje popyt na kredyty, a wzrasta skłonność do oszczędzania i odwrotnie. Ustalanie przez bank centralny stopy procentowej jest jednym ze sposobów realizacji polityki monetarnej kraju. Wzrost stopy procentowej powoduje, że pieniądz odpływa z rynku do banków, co oznacza, że podaż pieniądza maleje i zmniejsza się ryzyko inflacji. Wzrost realnej podaży pieniądza prowadzi do spadku stopy procentowej w punkcie równowagi. Niższa stopa procentowa powoduje zmniejszenie atrakcyjności lokowania majątku w obligacjach i skłania ludzi do zamiany obligacji w gotówkę....

Wyjaśnij znaczenie kategorii ekonomicznych w rozwoju teorii ekonomii.
Kategoria ekonomiczna jest podstawową jednostką analityczną w ekonomii, jest pojęciem abstrakcyjnym, odzwierciedla wybrany element procesu gospodarowania. Typowe kategorie ekonomiczne, używane bardzo często w ekonomii ,to np. cena, towar, popyt, podaż, rynek, zysk, równowaga rynkowa, preferencje konsumenta, pieniądz, koszt krańcowy. Ekonomia bada związki między różnymi kategoriami ekonomicznymi i formułuje te związki w postaci praw ekonomicznych, które są głównym składnikiem wiedzy ekonomicznej, odzwierciedlają one podstawowe prawidłowości rządzące procesami gospodarowania, co wiąże się z podstawowym celem każdej nauki- odkrywanie praw rządzących danym wycinkiem rzeczywistości.
Proszę wyjaśnić pojęcie rzadkość w ekonomii.
Rzadkość- ograniczoność zasobów, przy nieograniczonych potrzebach ludzkich (rzadkość wymusza dokonywanie wyborów)
Co to znaczy, że ekonomia jest nauką wyboru?
Wybór makroekonomiczny- ograniczoność zasobów, nieograniczoność potrzeb, które można zaspokoić w danym momencie z posiadanych zasobów.
Proszę wyjaśnić zasadę, że z danego zasobu należy osiągnąć maksimum efektu, z punktu widzenia: producenta, konsumenta i całego systemu ekonomicznego.
W ekonomii reguła racjonalnego działania gospodarczego, formułowana w dwóch równoważnych wariantach:a) jako dążenie podmiotów gosp. do maksymalizacji efektów działalności przy określonych nakładach poniesionych w celu ich osiągnięcia (zasada największej wydajności),b) jako dążenie do minimalizacji nakładów niezbędnych do uzyskania założonych efektów (zasada oszczędności środków).
Proszę wymienić zasoby wykorzystywane w procesie gospodarowania i opisać je w funkcji produkcji
Zasoby: - praca, proces celowego i świadomeg ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz