Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2828

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

Podstawowe zagadnienia z ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4613

...EKONOMIA 1) nauka społeczna opisująca prawidłowość zachowań ludzkich w procesie gospodarowania w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. 2) nauka o społecznych prawach gospodarowania...

Pieniądz i inflacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2037

1. Pieniądz jako środek wymiany dzięki pieniądzom szybko możemy dokonać wymiany szybko przeprowadzić transakcję. Ułatwia wymianę. 2. Pieniądz jako miernik wartości. Podejmujemy decyzję o tym co kupujemy. 3. Pieniądz jako środek płatniczy. Ktoś jest komuś coś winien, jakieś zobowiązanie. 4. Pi...

Cyrkulacja kapitału

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2212

Cyrkulacja kapitału Kapitał to prywatnie posiadane środki produkcji. Właściciel kapitału -kapitalista, przedsiębiorca. Kapitał ma postać rzeczową i postać pieniężną. Postac rzeczowa to środki pracy, przedmioty pracy - surowce, postać gotowa, jeszcze niesprzedana, siła robocza. Postac pieniężna kap...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1806

WPROWADZENIE DO EKONOMII. PRZEDMIOT EKONOMII- zasoby, rzadkość, krzywa transformacji. EKONOMIA - jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokojenia potrzeb ludzkich. Stara się ona wykrywać i opisywać pewne ogólne prawidłowości rządząc...

Opracowane zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 3206

Towar to: A. każde dobro ekonomiczne B. kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej C. każdy produkt o wartości użytkowej Swobodny dopływ kapitału i siły roboczej do każdej dziedziny gospodarki / w warunkach wolnej konkurencji/ prowadzi do: A. wzrostu zatrudnienia B. wzrostu stopy amo...

Opracowane definicje i zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 1988

1.KRZYWA TRANSFORMACJI Jest wyrazem ilości wyprodukowanych dóbr, gdy zasoby zostaną wykorzystane. Jeżeli wszystkie zasoby zostaną skierowane na wytwarzanie dóbr jednego gatunku, to nie będzie zasobów na drugi. Granica możliwości finansowych społeczeństwa-gdy zasoby zostaną wykorzystane; prezentuje ...

Pojęcia z podstaw ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2058

Akcja- papier własnościowy, stanowiący o własności . Akumulacja /skala mikro/- to środki na powiększenie kapitału. Akumulacja - to kategoria ekonomiczna związana z odważaniem procesu wytwarzania. W skali makr o- może być rozpatrywana jako element szeroko rozumianych oszczędności. Akumulacja w skal...

Wybrane zagadnienia z mikroekonomii.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1176

II. WYBRANE ZAGADNIENIA MIKROEKONOMII. MODELOWE STRUKTURY RYNKOWE- konkurencja doskonała, -model konkurencji doskonałej, konkurencja niedoskonała, -monopol pełny, konkurencja monopolistyczna, oligopol. MODELE RYNKOWE: konkurencja doskonała (czysta), konkurencja niedoskonała: monopol pełny, konku...

Międzynarodowa współpraca gospodarcza.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

III. WYBRANE ZAGADNIENIA MAKROEKONOMII. 1. MIERZENIE GOSPODARKI W SKALI MAKRO- PNB, PKB itd. 2. BEZROBOCIE I JEGO RODZAJE. Zasoby siły roboczej - obejmują osoby w wieku produkcyjnym zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach istniejących w gospodarce.