Podstawowe zagadnienia z ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia z ekonomii - strona 1 Podstawowe zagadnienia z ekonomii - strona 2 Podstawowe zagadnienia z ekonomii - strona 3

Fragment notatki:
...EKONOMIA 1) nauka społeczna opisująca prawidłowość zachowań ludzkich w procesie gospodarowania w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby.
2) nauka o społecznych prawach gospodarowania, opisuje stale powtarzające się zachowania gospodarcze

Ludzie mają nieograniczone potrzeby, które wciąż się zmieniają. Potrzebują dóbr i usług, by móc je zaspokoić, niestety zasoby te są ograniczone. Ludzie muszą więc zdecydować co jest ważniejsze. Gospodarowanie bowiem, to ciągły proces decydowania.

DOBRO-to przedmiot materialny posiadający tzw. użyteczność czyli zespół cech fizycznych i
chemicznych zdolnych do zaspokojenia potrzeb ludzkich.
USŁUGA-zespół czynności w wyniku której następuje zaspokojenie ludzkiej potrzeby.
RYNEK -jest to całokształt transakcji kupna- sprzedaży oraz instytucji obsługujących te transakcje...


EKONOMIA 1) nauka społeczna opisująca prawidłowość zachowań ludzkich w procesie gospodarowania w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby.
2) nauka o społecznych prawach gospodarowania, opisuje stale powtarzające się zachowania gospodarcze
Ludzie mają nieograniczone potrzeby, które wciąż się zmieniają. Potrzebują dóbr i usług, by móc je zaspokoić, niestety zasoby te są ograniczone. Ludzie muszą więc zdecydować co jest ważniejsze. Gospodarowanie bowiem, to ciągły proces decydowania.
DOBRO-to przedmiot materialny posiadający tzw. użyteczność czyli zespół cech fizycznych i chemicznych zdolnych do zaspokojenia potrzeb ludzkich. USŁUGA-zespół czynności w wyniku której następuje zaspokojenie ludzkiej potrzeby. RYNEK -jest to całokształt transakcji kupna- sprzedaży oraz instytucji obsługujących te transakcje
Ekonomia rozwinęłą się ok. XVIII w. kiedy to pojawił się nowy ustrój gospodarczy (gospodarka rynkowa) i rozwinęły się nauki ścisłe, wraz z nimi nowe metody analizowania.
Na rynku współistnieją dwie grupy : konsumenci- zgłaszający potrzeby i producenci- wytwarzający dla konsumentów określone dobra. Dla ułatwienia współpracy stworzono koncepcję gospodarki planowej, która zakładała wcześniejsze zbadanie rynku w celu otrzymania informacji o zapotrzebowaniu konsumentów. Konsumencie zaspokajają swoje potrzeby w dwojaki sposób: poprzez zawieranie swobodnych transakcji (kupno na rynku) lub poprzez korzystanie z tego, co oferuje podmiot publiczny (państwo lub samorządy lokalne). W drugim przypadku dobra otrzymywane są nieodpłatnie, ale konsument nie decyduje o ich rodzaju. Rynek > podmiot publiczny : USA Rynek < podmiot publiczny : Korea Północna, Kuba, w Europie kraje o rozwiniętym systemie podatkowym (np. Skandynawia, Anglia)
Gospodarka musi się ciągle rozwijać, żeby dystans gospodarczy między krajami nisko- i wysokorozwiniętymi się nie zwiększał. Poglądy polityczne na gospodarkę:
konserwatyści: ograniczenie decyzji konsumenta
socjaldemokraci: dążenie do równowagi, uzupełnianie
Ekonomia zajmuje się też społecznymi prawami gospodarczymi, których istotą są charakterystyczne cechy nauk społecznych:
obiektywność praw- istnieją niezależnie od ludzkiej świadomości, są realną cechą procesów gospodarczych
charakter statystyczny (stochastyczny) praw- prawidłowości ekonomiczne dotyczące zachowań ludzkich w procesie gospodarowania potwierdzają się w większości przypadków, ale nie we

(…)

… zmienia się z równych powodów (np. znaczny spadek ceny substytutu)
Dobra komplementarne (uzupełniające dobra podstawowe) -popyt zespolony ( kupno jednego produktu ciągnie za sobą inne wydatki), np. kupno samochodu wymaga dodatkowo opłacenia ubezpieczenia, paliwa itd.
Struktura wiekowa - adresowanie dób dla konkretnych grup ludzi
Podaż to ilość zaoferowanego na rynku dobra.
Prawo podaży mówi…
… ludzkich w procesie gospodarowania potwierdzają się w większości przypadków, ale nie we wszystkich
przykład 1. prawo Engla, mówiące o tym, że wraz ze wzrostem dochodów zmianie się struktura wydatków, tj. człowiek wydaje procentowo mniej na żywność
przykład 2. Prawo Gryszana, mówiące o tym że pieniądz gorszy wypiera z obiegu pieniądz lepszy historyzm praw- nie są one wieczne, ulegają zmianom wraz…
…. Nie ma jednak modelu, który decydowałby która z tych dwóch jednostek ma przewodzić zaspokajaniu potrzeb obywateli czyli kupujących. Zazwyczaj stosunek ten zmieniał się wraz ze zmianą okresu czasu, jednak w końcu zaczęły się wyodrębniać doktryny, które przedstawiały rolę państwa w gospodarce.
Doktryny, które powstały w krajach wysokorozwiniętych:
MERKANTYLIZM ( XVI-XVIII) - J.B. Colbert- monarcha mi ingerować w gospodarkę, czyniąc jednocześnie co w jego mocy, aby ustrój kapitalistyczny mógł się rozwijać. Do innych zadań władcy miało należeć:
Zapewnienie dopływu złota i srebra Wprowadzenie jasnych zasad dotyczących eksportu (np. Wielka Brytania- Akty Nawigacyjne) i importu (import surowców -> przetwarzanie surowców -> eksport) Dbanie o infrastrukturę Budowa manufaktur ( „Bogactwo narodu to przemysł”) z pieniędzy…
… ile potrzeba)-> np.sól, trumny
Odstępstwa od prawa popytu (paradoksy/efekty):
Paradoks Giffena - zaobserwowany w XIX-wiecznej Irlandii podczas kryzysu , kiedy to wraz ze wzrostem cen na ziemniaki, popyt na nie również wzrósł - sytuacja ta dotyczy ludzi z niskim dochodem. Kiedy wzrasta cena na dobra pierwszej potrzeby popyt na nie również rośnie, gdyż ludzi stać tylko na ten produkt. Zaczynają kupować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz