Międzynarodowa współpraca gospodarcza.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa współpraca gospodarcza. - strona 1 Międzynarodowa współpraca gospodarcza. - strona 2 Międzynarodowa współpraca gospodarcza. - strona 3

Fragment notatki:

III. WYBRANE ZAGADNIENIA MAKROEKONOMII. 1. MIERZENIE GOSPODARKI W SKALI MAKRO- PNB, PKB itd.
2. BEZROBOCIE I JEGO RODZAJE.
Zasoby siły roboczej - obejmują osoby w wieku produkcyjnym zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach istniejących w gospodarce. Współczynnik aktywności zawodowej - to relacje między zasobami siły roboczej a liczbą ludności w wieku produkcyjnym . Im wyższy ten współczynnik, tym większa część ludności w wieku produkcyjnym chce pracować zawodowo. Wysokość współczynnika aktywności zawodowej zależy od szeregu czynników :
poziom i zmiany stawek płac, preferencje jednostek w zakresie kształcenia, modelu rodziny,
liczby dzieci w rodzinie i sposobu ich wychowywania, a także możliwość znalezienia pracy. Grupę zatrudnioną - tworzą ci, którzy pracują, tzn. wykonują pracę najemną, pracują na własny r-ek. Grupę bezrobotnych - tworzą ci, którym nie udało się znaleźć miejsca pracy.
Zasoby siły roboczej obejmują zatrudnienie i bezrobocie, co można zapisać :
S r = Z + B S r - zasoby siły roboczej, Z - zatrudnienie, B - bezrobocie.
Z definicji współczynnika aktywności zawodowej wynika, że: a z = S r / L p przekształcając otrzymujemy: S r = a z . L p . a z - współczynnik aktywności zawodowej, L p - ludność w wieku produkcyjnym Wzór na obliczanie liczby bezrobotnych (miara absolutna): B = a z . L p - Z, B = S r - Z, Z równania tego wynika, że rozmiary bezrobocia są określane przez 3 czynniki: współczynnik aktywności zawodowej, liczbę ludności w wieku produkcyjnym oraz wielkości zatrudnienia.
Stopa bezrobotna (miara relatywna)- wyraża relację między liczbą bezrobotnych a zasobami siły roboczej. b = B / S r . 100% b - stopa bezrobotna, wskaźnik ten ujęty jest procentowo. Pokazuje on, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni.
Dla określenia bezrobocia wyszczególnia się 3 charakteryst. cechy os. w wieku produkcyjnym:
bezrobocie dot. os. pozostających bez pracy, tzn. nie wykonujących pracy najemnej i nie pracujących na własny rachunek,
dot. ono os. zdolnych i gotowych do podjęcia pracy na warunkach występujących w gospodarce,
dotyczy osób poszukujących pracy.
BEZROBOCIE - to zjawisko polegające na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do podjęcia pracy odpowiadającej typowym warunkom występującym w gospodarce, pozostaje bez pracy pomimo podjętych poszukiwań.


(…)

… rodzaje inflacji:
inflacja pełzająca- gdy tempo wzrostu w skali roku wynosi od 3-5%,
inflacja krocząca- -\\- od 5-10%,
inflacja galopująca- -\\- od 10-50%,
hiperinflacja- gdy wynosiło więcej niż 100%.
PRZYCZYNY INFLACJI:
IV. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA.
HANDEL ZAGRANICZNY- pojęcie i struktura.
HANDEL ZAGRANICZNY- to eksport i import towarów, usług, przepływów kapitału, technologii, siły…
…- występuje w sytuacji równowagi na rynku pracy, a więc gdy całkowita podaż siły roboczej jest równa całkowitemu popytowi na siłę roboczą, jak i w sytuacji nierównowagi rynkowej na rynku pracy. (Obejmuje bezrobocie frykcyjne i strukturalne),
bezrobocie frykcyjne- jest nieredukowalnym minimum bezrobocia w gospodarce. Powstaje w związku z powolnością przymusową struktury podaży siły roboczej i struktury popytu…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz