makroekonomia bezrobocie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia bezrobocie - strona 1 makroekonomia bezrobocie - strona 2 makroekonomia bezrobocie - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Bezrobocie. BEZROBOCIE - jest to zjawisko polegające na tym, iż część osób zdolnych i gotowych do pracy nie posiada zatrudnienia, pomimo podejmowanych poszukiwań pracy. Przyjmuje się powszechnie, że trzeba równocześnie spełnić 3 kryteria, aby być traktowanym jako bezrobotny. Trzy podstawowe kryteria bycia bezrobotnym:
zdolność i gotowość do pracy
Oznacza po pierwsze bycie w określonym wieku, czyli w tzw. Wieku produkcyjnym. Granice te w różnych krajach są różnie określone, np. w Polsce dla mężczyzny jest to 18-64 lata, a dla kobiet 18-59 lat. Wśród krajów UE jest to ewenement, gdyż tam granice wieku produkcyjnego nie są zróżnicowane pod względem płci i są w miarę jednolite ( sytuacja ta ustabilizowała się na przełomie lat 80 i 90). Musimy pamiętać, że rozmiary emerytury zależą od ilości wpłacanych składek, a zatem Dy pracuje się krócej (kobiety) to emerytury są mniejsze. W Niemczech podnosi się górna granica wieku produkcyjnego i wynosi obecnie 67 lat. Taka tendencja wzrostowa występuje w większości krajów UE. A także i Polska zobowiązana jest względem UE , aby do 2015 r. zrównać wiek produkcyjny dla obu płci.
Po drugie to zdolność w sensie psychicznym.
Po trzecie to gotowość do pracy na typowych, istniejących w gospodarce warunkach (np. płacowych).
nieposiadanie pracy
Chodzi tutaj o nieposiadanie pracy przynoszącej zarobek lub dochód. Jeśli ktoś posiada pracę legalną czy nielegalną to nie powinien być bezrobotnym.
poszukiwanie pracy
Aby być traktowanym jako bezrobotny, to trzeba szukać pracy. Sposoby poszukiwań są różne, np. zarejestrowanie w urzędzie pracy (są tam oferty pracy na stanowiska trudne, ciężkie, gdzie nie potrzebne jest wykształcenie najczęściej), ale także wysyłanie lub przeglądanie ofert w prasie.
LUDNOŚĆ LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM LUDNOŚĆ W WIEKU NIE PRODUKCYJNYM (Lwp) (Lnwp) AKTYWNI ZAWODOWO BIERNI ZAWODOWO (zasoby siły roboczej, Sr) (NSr) ZATRUDNIENI BEZROBOTNI (B) B = Sr - Z STOPA BEZROBOCIA - jest to wskaźnik procentowy będący relacją pomiędzy liczbą bezrobotnych, a liczbą osób aktywnych zawodowo. Pokazuje więc jaki odsetek osób w wieku produkcyjnym, zdolnych i gotowych do pracy stanowią bezrobotni. Można powiedzieć, że stopa bezrobocia pokazuje stopień niewykorzystania siły roboczej.
B
b = * 100%


(…)

… podanej definicji bezrobocia?
- Polskie doświadczenie pokazuje, że w urzędach pracy Ci którzy pracują nie szukają pracy, a często motywem rejestracji jest np. otrzymanie ubezpieczenia społecznego czy zasiłku. Jest szereg zastrzeżeń co do tej metody. Panuje osąd iż liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy przeszacowuje faktyczną ilość bezrobotnych.
Metoda oparta o badania ankietowe.
W Polsce badania ankietowe nazywane są badaniami aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) i przeprowadza się je od 1992 roku, co kwartał wśród tzw. Próby reprezentatywnej ludności (mniejsza grupa, która dobrze reprezentuje grupę większą). Taka ankieta jest opracowana zgodnie z założeniami Międzynarodowej Organizacji Pracy i jest wszędzie jednakowa.
Definicja bezrobocia stosowana w badaniach ankietowych jest bliższa…
… i procesów inflacyjnych.
SKUTKI NEGATYWNE:
Bezrobocie, a dochody osób
Bezrobocie powoduje obniżenie standardu życia, gdyż dochody w okresie bezrobocia spadają.
Db Stopa kompensacji dochodów = * 100%
Dp Ta relacja pokazuje w jakim stopniu skompensowane są dochody przez zasiłki dla bezrobotnych. W Polsce zasiłki dla bezrobotnych nie zależą od wysokości dochodów utrzymywanych w okresie pracy. Zasiłek
… liczbą bezrobotnych, a liczbą osób aktywnych zawodowo. Pokazuje więc jaki odsetek osób w wieku produkcyjnym, zdolnych i gotowych do pracy stanowią bezrobotni. Można powiedzieć, że stopa bezrobocia pokazuje stopień niewykorzystania siły roboczej.
B
b = * 100%
Sr
WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - to wskaźnik procentowy, który jest relacją pomiędzy liczbą osób aktywnych zawodowo, a liczbą osób w wieku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz