Rynek pracy i polityka zatrudnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy i polityka zatrudnienia - strona 1

Fragment notatki:


RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA Rynek pracy - miejsce gdzie spotykają się pracodawcy oferujący miejsca pracy i ludzie szukający pracy i gdzie zawierane są transakcje wymiany.
Klasyfikacja rynków pracy: Ze względu na przekrój przestrzenny: - rynek wewnętrzny - w obrębie danego przemysłu
- rynek lokalny - obejmuje miasto lub gminę - rynek regionalny - w obrębie regionu, przy czym teren jest często wyznaczony nie administracyjnie ale na podstawie możliwości codziennego dojazdu. W literaturze regionalny rynek pracy obejmuje obszar, który wyznaczony jest przez 1 godź nawet 1,5 godź czasu dojazdu do pracy. - ogólnokrajowy rynek pracy - obejmuje obszar kraju
- międzynarodowy rynek pracy Przestrzenny podział zwraca uwagę na kwestie mobilności przestrzennej siły roboczej, przez którą rozumiemy skłonność i gotowość ludzi do alokacji w przestrzeni w celu uzyskania pracy.
Dotyczy to szczególnie mobilności:
-ogólnokrajowego rynku pracy
-międzynarodowego rynku pracy
W tych przypadkach wiąże się mobilności z e zmianą miejsca zatrudnienia.
Mobilność można odnieść też do regionalnego rynku 1) zwiększenie mobilności siły roboczej w ujęciu przestrzennym może być ważnym czynnikiem ułatwiającym znalezienie pracy
2) może też być ważnym czynnikiem zmniejszającym różnice w sytuacji na regionalnych rynkach pracy. Klasyfikacja rynków pracy wg. poszczególnych zawodów. Jest to kategoria dynamiczna , jedne zawody zanikają inne powstają.
W obrębie poszczególnych zawodów sytuacja jest zróżnicowana . Można też wprowadzić pojęcie mobilności zawodowej siły roboczej, jako skłonności i gotowości do zmiany zawodu. Wyższa mobilność zawodowa ułatwia znalezienie pracy oraz zmniejsza różnicę w sytuacji na rynku pracy poszczególnych zawodów.
Mobilność kwalifikacyjna - gotowość do podnoszenia kwalifikacji. ( Nie zmieniając zawodu, pracodawcy, istotnym jest podnoszenie kwalifikacji, co umożliwia ruch w obrębie wewnętrznego rynku pracy).
3 podstawowe elementy składające się na rynek pracy: - popyt na pracę zgłoszony przez pracodawcę - podaż pracy -oferowana przez szukających pracę
- płaca, czyli cena siły roboczej , jako rezultat transakcji, kontraktu między pracownikiem a pracodawcą. Determinanty tych wielkości, jak oddziaływują na ruch na rynku pracy.
Podaż pracy Można rozpatrywać z punktu widzenia jednostki, ale i szerszego tj. całego rynku pracy. Z punktu widzenia jednostki - decyzje o wielkości podaży pracy jest decyzją o czasie pracy.Jednostka może wybierać pracę w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu.


(…)

… zawodowo
Lwp - ludność w wieku produkcyjnym
to - moment obserwacji Lwp
Cz - czynni zawodowo ( gotowi do pracy)
Bz - bierni zawodowo
Lwp
Bz
Cz P B Cz / Lwp = az ( współczynnik aktywności zawodowej wynosi ok. 64 - 66%)
Cz - obejmuje pracujących i bezrobotnych
18- 59 lat baby
18- 64lat faceci -wiek produkcyjny Cz
bz - osoby w wieku produkcyjnym, ale nie przejawiające gotowości
B/ Cz = b stopa bezrobocia
P…
… może wybierać pracę w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu.
Patrząc szerzej - to podaż pracy można mierzyć ilością osób gotowych do pracy , jak i czasem pracy. Przez podaż pracy można rozumieć liczbę osób gotowych do podjęcia pracy przez określony czas.
Determinanty rozmiarów podaży pracy , co decyduje o gotowości do podjęcia pracy w wieku produkcyjnym.
-wysokość stawek płac.
Efekt
dochodowy wzrostu stawek…
… indywidualne
-produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych
-ochrona zdrowia i opieka socjalna
Ze względu na płeć mężczyźni mają większą mobilność zawodową.
Mobilność spada wraz z wiekiem osób
Mobilność jest największa u ludzi z wykształceniem wyższym
Na mobilność ma wpływ wielkość aglomeracji - jest najmniejsza na obszarach wiejskich. W związku z tym występuje potrzeba bardzo aktywnej polityki regionalnej państwa aby dysproporcje zmniejszać.
Wejście do Unii Europejskiej przyspieszy aktywną politykę regionalną. …
… pracujących.
III Mobilności zawodowej dla poszczególnych grup siły roboczej ( kobiet, mężczyzn, sektora prywatnego itd. )
Zmiana zawodów w ramach tych samych przedsiębiorstw jest sytuacją pozytywną.
Najwyższe mobilności zawodowe:
-produkcja usług elektrycznych i optycznych
-produkcja celulozy
-pośrednictwo finansowe
-obsługa nieruchomości i firm
Sekcje o najniższym wskaźniku mobilności zawodowej
-rolnictwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz