Makroekonomia- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 5 - strona 1 Makroekonomia- wykład 5 - strona 2 Makroekonomia- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonomia
temat: bezrobocie w gospodarce rynkowej Jakie są przyczyny, skutki, sposoby ograniczania bezrobocia Czy bezrobocie może mieć pozytywny wpływa na funkcjonowanie rynku pracy?
data: 12.03.2012
Rynek pracy - obejmuje relacje zachodzące pomiędzy popytem i podażą pracy, które kształtują poziom płac płaca (W)
W1 DL
W2
L1 L2 Popyt na pracę (DL)
- nachylenie negatywne - ujemna zależność
Popyt na pracę - zapotrzebowanie na zgłaszane przez pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach przy danym poziomie płacy. (Jest popytem pochodnym, zależy od popytu na dobra i usługi.)
Czynniki kształtujące popy na pracę:
Popyt na dobra i usługi
Poziom płac
Wydajność pracy mierzona wartością marginalnego produktu pracy
Możliwość substytucji czynników produkcji - w długim czasie PODAŻ PRACY - ilość osób która chce podjąć zatrudnienie przy określonym poziomie płacy (realnej)
INDYWIDUALNA KRZYWA PODAŻY PRACY
płaca (W)
W2
W1
W0
L 0 = L 2 L1 czas pracy
Czynniki determinujące podaż pracy:
Płaca realna
Czynniki demograficzne
Przepisy prawne
Mobilność pracowników (skłonność do zmiany zawodu, miejsca zamieszkania
Preferencje odnośnie czasu wolnego i czasu pracy
UWAGA!
Rynkowa podaż pracy jest funkcją o nachyleniu dodatnim! Równowag na rynku pracy i przejawy jej braku. płaca W
1 SL
W1
E 3 A - zasoby siły roboczej
WE
DL
WZJ 2 Popyt, podaż LE pracy
1. podaż pracy popyt na pracę BEZROBOCIE PRZYMUSOWE
2.popyt na pracę podaż pracy NIEDOBÓR PRACOWNIKÓW (dotyczy niektórych grup pracowniczych)
3. bezrobocie dobrowolne, naturalna
KONCEPCJA NATURALNEJ STOPY BEZROBOCIA ZOSTAŁA ROZWINIĘTA POD KONIEC LAT 70 PRZEZ FRIEDMANA I PHELPSA
W warunkach równowagi ranku pracy, gdy rzeczywista produkcja równa się produkcji potencjalnej występuje bowiem pewien poziom bezrobocia zwany naturalny. Naturalna stopa bezrobocia obejmuje bezrobocie frykcyjne i częściowo strukturalne. Jest to bezrobocie dobrowolne.

(…)


- informacje z badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) podawane według metodologii opracowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP)
POLSKA - grudzień 2011
10% BAEL
12,8% GUS
woj. Warmińsko-mazurski 20,1 %
woj. Śląski 10,1%
woj. Wielkopolskie 9,2%
RODZAJE BEZROBOCIA
ze względu na przyczynę wywołującą:
FRYKCYJNE / PRZEJŚCIOWE krótkookresowe rozbieżności pomiędzy popytem i podażą pracy wynikające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz