Uczenie się przez dociekanie a rozmowy w klasie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Uczenie się przez dociekanie a rozmowy w klasie - omówienie  - strona 1  Uczenie się przez dociekanie a rozmowy w klasie - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Uczenie się przez dociekanie a rozmowy w klasie.
-Strategia stawiania pytań ;
W praktyce edukacyjnej realizowany jako kierowanie pytań przez nauczyciela do ucznia oraz
zachęcania ucznia do stawiania pytań
- strategia kierowania pytań do uczniów
Spełnia prorozwojowe zadanie, gdy nauczyciel stawia pytania stymulacyjne do samodzielnego
myślenia i wypowiadania się , zamiast pytań ( kto co kiedy ? gdzie ? ) pytania otwarte zachęcające do
zgłębienia problemu i myślenia ( co o tym sadzisz ? dlaczego tak myślisz ?? )
- stawianie pytań przez uczniów
Uczeń pyta co chce się dowiedzieć , pyta bo zdobycie informacji pomaga w rozwiązaniu problemu ,
do stawiania pytań zachęcają zadania dydaktyczne
-strategia dyskusji
Rozmowa uczniów i nauczyciela na temat treści nauczania , dyskusja rozwija myślenie pobudza do
nauki, uczy komunikowania się przy zachowaniu odpowiednich warunków. Etapy dyskusji
1)
2)
3)
4)
5)
Podanie celów i wywoływania nastawiania
Ukierunkowanie dyskusji
Prowadzenia właściwych rozmów czy debaty
Zakończenie
Omówienie
Komunikowanie się jest aktem dwustronnym jeden mówi reszta słucha. Różne zadania
wymuszają rożnego typu słuchanie;
Słuchanie interaktywne; podczas dyskusji gwałtownie zmieniają się role mówiącego i
słuchającego
Słuchanie reaktywne; słuchacze śledzą tok wywodu ponieważ chcą uzyskać ważne dla siebie
informacje
Słuchanie wybiórcze : koncentrowanie się nie na sensie ile na dźwięku
Słuchanie doceniające: ( estetyczna przyjemność) dźwięki muzyczne czy pochodzące ze
świata przyrody, rytm slow w recytowanym poemacie
Uczenie się myślenia twórczego synek tyki i metafory.
Oprócz myślenia logicznego ważne jest myślenie twórcze ( dywergencyjne). Daje uczniowie
władzę nad uczeniem się. Wiedza staje się nasza własnością gdy „ rekonstruujemy ja w
trakcie twórczych akcji umysłu ” . Z uwagi na obrazowy charakter myślenia twórczego
stasuje się techniki w rodzaju: skojarzenia, zobrazowania, rysowania, dopisywanie
zakończenia, wysłuchiwanie, „ bigos poetycki ”, produkowanie zdań. Twórcze rozwiązywanie
problemów może być wspomagane przez techniki myślenia innowacyjnego- synektyki i
metafory. Polegają na zestawieniu najbardziej odległych u niepasujących do siebie
elementów po to by dostrzec miedzy nimi pewne powiązania ( analogie) lub na
fantazjowaniu .
Zasady nauczania metaforycznego;
1) Odrzucenie utartych reguł i pozornie niepowtarzalnych prawd
2) Tworzenie w działaniu grupowym – zroznicowna grupa przeciętnie uzdolnionych
jednostek potrafi dokonać odkryć których nie osiągnęłaby żadna z tych jednostek
pracująca w samotności .
Mechanizmy w nauczaniu synek tycznym
Analogie bezpośrednie; proste porównywania w rodzaju „ dlaczego cos jest podobne do czegoś
pochodzącego z zupełnie innej klasy zjawisk ”, porównywanie dwóch obiektów lub pojęć służy
przełożeniu cech danej sytuacji na inna po to by odkryć nowe punkty widzenia na nie.
Analogie personalne ( osobiste) podlegające na wyobrażaniu siebie że jest się dana rzeczą lub
zjawiskiem chodzi tu o to aby wczuć się w porównywane obiekty
Analogie symboliczne ( oksymorony ) zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu. Opis
obiektu w taki sposób aby jedno słowo pozostawało w sprzeczności z drugim , umożliwia
spojrzenie na dane zagadnienie z jak najszerszej perspektywy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz