Organizacja pracy uczniów na lekcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja pracy uczniów na lekcji - wykład - strona 1

Fragment notatki:


organizacja pracy uczniów na lekcji: praca jednostkowa (indywidualna),
zbiorowa, grupowa (grupa dwuosobowa, mała, duża grupa)
1.
Zdefiniuj pojęcia: ład, dyscyplina, kierowanie klasą.
ŁAD – fragment kierowniczy roli nauczyciela. Utrzymanie ładu to zespół
czynników umożliwiających uczenie się i dobre zachowanie. Trzy główne
kierunki ładu klasowego:
- przedmiotem zainteresowania jest uczeń
- bądź też ekologia klasy, procesy grupowe
- także efektywne nauczanie
 DYSCYPLINA – kwestie dyscypliny widzi się głównie jako problem złego
zachowania w klasie, tu, więc istotne są strategie eliminowania zakłócających
zachowań. Zgodnie z tym ujęciem dotyczy nie karania uczniów za złe
zachowanie, ale raczej wprowadzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i
pomaganiu uczniom w rozwijaniu wewnętrznej kontroli nad własnym
zachowaniem.
 KIEROWANIE KLASĄ – to koordynowanie działania wszystkich elementów
środowiska uczenia się uczniów, programu, czasu, przestrzeni, środków i celów
oraz reguł i procedur postępowania.
2.
Strategie (reguły i procedury postępowania):
 Działania prewencyjne – polegają na tym, że ustalone wcześniej normy
postępowania są przestrzegane na zasadzie umowy społecznej ( obowiązują w
społeczeństwie i szkole). Określają one, co wolno, czego nie i jakie są
konsekwencje ich złamania, czyli, uczniowie przekonani są, że jeśli złamią
jakąś zasadę, będą musieli ponieść za to odpowiedzialność. Działania
prewencyjne mają charakter planowany i względnie stały.
 Działania interwencyjne – polegają na dokładnym rozpoznaniu niewłaściwego
zachowania i precyzyjnej interwencji. Najlepiej zastosować:
- czujność
- technikę „mimochodem” – nauczyciel reaguje na niewłaściwe zachowanie ucznia,
ale nie zakłóca toku lekcji
- natychmiastową reakcję na incydenty – nauczyciel od razu reaguje na zachowanie
ucznia np. uczeń śpi na lekcji, interwencja: nauczyciel budzi go.
Reakcja może być:
- dokładna „dość tego”
- stanowcza „Proszę nie rób tego”
- twarda „Nie rób tego więcej”
 Działania demonstracyjne – mają charakter sytuacyjny i łączą się ze stylem
reakcji nauczyciela. Chodzi tu o demonstrację przez nauczyciela 3 cech:
- pewności siebie
-woli
- zdolności sprawowania władzy

Zaproponuj dwie strategie kierowania klasą i uzasadnij swój wybór.
Uważam, że warto zastosować strategie działania prewencyjnego, bo jasne
sytuacje (dla ucznia i nauczyciela) zapobiegają nieporozumieniom i negatywnym
zachowaniom. Uczeń i nauczyciel zgadzają się na przestrzeganie zasad, wiedzą, co
mogą zrobić, a czego nie powinni. Zdają sobie sprawę konsekwencji złych zachowań, co
pozwala na funkcjonowanie w ładzie i harmonii.
Drugą wartą uwagi strategią, jest demonstracja nauczyciela swojej pewności
siebie, woli i sprawowania władzy. Taki nauczyciel wyzwala u uczniów poczucie
podporządkowania, co ułatwia utrzymanie ładu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz