Pomiar inteligencji - wykład nr 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar inteligencji - wykład nr 14 - strona 1 Pomiar inteligencji - wykład nr 14 - strona 2 Pomiar inteligencji - wykład nr 14 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 14. (1)
Pomiar inteligencji: 1. Wiek umysłowy (A. Binet i T. Simon) - definicja: liczba prawidłowo rozwiązanych zadań testowych, przeznaczonych dla określ onego wieku życia - założenia: inteligencja wyraża się w procesach umysłowych angażujących wnioskowanie i rozumowanie - narzędzie: Skala Inteligencji Bineta - Simona (1905) - wada: możliwość porównywania badanych w tym samym roku życia 2. Iloraz inteligencji [II] w ujęciu tradycyjnym (Stern, 1912) - definicja: II = WU/WŻ x 100 - narzędzie: Stanfordzka Skala Inteligencja Bineta (zmodyfikowana przez Termana i Merrill) - od 16 roku życia II spada wraz z wiekiem; pomiar inteligencji wg tradycyjnego wzoru II nie ma sensu dla osób powyżej 16-go roku życia Wykład 14. (2)
3. Dewiacyjny iloraz inteligencji (D. Wechsler) - definicja: II to wynik tes tu danej osoby odnoszony do rozkładu wyników osób, reprezentujących poziom umysłowy populacji w tym samym wieku (obliczany w oparciu o parametry statystyczne rozkładu). Wechsler zastąpił WU wartością standaryzowaną wyrażającą różnice in dywidualne w poziomie wykonania zadań testowych - procedura: wyniki surowe uzyskane w teście inteligencji porządkuje się oddzielnie dla każdego roku życia i przedstawia w postaci krzywej (normalnej). Średniej arytmetycznej całej populacji w tym samym wieku nadaje się wartość 100 (średni poziom inteligencji). Wartości powyżej i poniżej 100 określa się na podstawie odchylenia wyników od średniej, mierzonego odchyleniem standardowym (Wechsler przyjął wartość 15 punktów jako miarę odchylenia standardowego) - narzędzie: Skala Inteligencji Wechslera-Bellevue Wykład 14. (3)
Zarzuty stawiane pojęciu II: 1. II nie uwzględnia zmian rozwojowych inteligencji (II jest miarą niezmiennej inteligencji). W ontogenezie zachodzą zmiany jakościowe w funkcjonowaniu intelektualnym, podczas gdy ocenę poziomu inteligencji dokonuje się zawsze za pomocą tego samego wskaźnika ilościowego, tj. II;

(…)

… testu danej osoby odnoszony do rozkładu wyników osób, reprezentujących poziom umysłowy populacji w tym samym wieku (obliczany w oparciu o parametry statystyczne rozkładu). Wechsler zastąpił WU wartością standaryzowaną wyrażającą różnice indywidualne w poziomie wykonania zadań testowych
- procedura: wyniki surowe uzyskane w teście inteligencji porządkuje się oddzielnie dla każdego roku życia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz