Wykład - Teoria osobowości Zygmunta Freuda

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Teoria osobowości Zygmunta Freuda - strona 1 Wykład - Teoria osobowości Zygmunta Freuda - strona 2

Fragment notatki:

Teoria osobowości Zygmunta Freuda.
osobowość człowieka jest konstrukcją złożoną, składa się z 3 instancji (model instancjonalny):
- ID: najbardziej pierwotna i podstawowa struktura, źródło energii, funkcjonuje wg zasady przyjemności (maksymalizowanie hedonistycznych doznań); obecne jest od urodzenia, wyraża popędy fizjologiczne, jest całkowicie nieświadome, to „chaos wypełniony pragnieniami” (Freud); w obrębie id sprzeczne emocje mogą istnieć obok siebie - np. dziecko może jednocześnie kochać matkę i nienawidzić jej (bo np. nie spełniła jego pragnienia); id nie zwraca uwagi na prawo, obyczaj społeczny czy potrzeby innych, żąda natychmiastowej realizacji popędu;
- EGO: koordynuje kontakty z rzeczywistością (bo realizacja popędów dokonuje się w świecie realnym, więc trzeba wiedzieć co jest dozwolone a co nie); opiera się na zasadzie realności (funkcjonalności); ma funkcję kontrolną i decyzyjną, może być z opozycji do id; zaczyna rozwijać się w pierwszym roku życia dziecka (bo wtedy odkrywa ono że nie wszystkie jego żądania zostaną zaspokojone); dostarcza jednostce świadomego poczucia siebie; ogranicza id, formułuje plany zgodnie z konwencją tak, aby zrealizować popęd nie narażając się na społeczne potępienie; większość (ale nie cała) sfera ego jest świadoma; jeśli ego czuje, że jakiś niewłaściwy impuls z id chce się uświadomić, stosuje mechanizmy obronne
przykład: id wie, że jest głodne, ale ego decyduje, co zjeść
- SUPEREGO - zinternalizowane reguły postępowania i normy moralne; kieruje się zasadą moralności (słuszności); podstawą superego są nakazy i zakazy rodziców oraz ich system kar i nagród - włącza te standardy moralne za pośrednictwem identyfikacji; pełni rolę samokontroli jako sumienie; możliwy konflikt między superego a ego oraz między superego a id (superego powściąga dążenia id, zwłaszcza te, które są sprzeczne z moralnością); superego namawia do dążenia do celów najlepszych moralnie a nie do najłatwiej dostępnych; często przejawia się jako ideał własnego JA; rozwija się od wczesnego dzieciństwa, nadzoruje intencje ego i osądza je; jeśli są niemoralne, wywołuje poczucie winy i wstydu
te 3 składniki, pomimo że antagonistyczne wobec siebie, zazwyczaj współpracują; czasami jednak dochodzi do ich konfliktu (np. superego blokuje realizację popędów), rodzącego mechanizmy obronne (np wyparcie, projekcja, racjonalizacja itp.); zdrowa osobowość to taka, która realizuje popędy nie naginając przesadnie reguł superego
treści wyparte ze świadomości objawiają się np. w snach (MARZENIA SENNE), w różnego rodzaju przejęzyczeniach.
podstawowy instynkt człowieka to EROS, ukierunkowany na utrzymanie i przedłużenie życia; podstawą działania jest popęd seksualny (

(…)

… nie naginając przesadnie reguł superego
treści wyparte ze świadomości objawiają się np. w snach (MARZENIA SENNE), w różnego rodzaju przejęzyczeniach.
podstawowy instynkt człowieka to EROS, ukierunkowany na utrzymanie i przedłużenie życia; podstawą działania jest popęd seksualny (LIBIDO -energia psychiczna wypełniająca erosa) rozumiany szeroko jako przyjemne doświadczenie związane z ciałem - swoim lub cudzym; istota libido jest zatem psychoseksualna; początkowo Freud uważał że istnieje popęd przeciwstawny - popęd do śmierci - ale z czasem zrezygnował z tej teorii; nieświadome popędy są w człowiekowi przyrodzone, zachowanie i przeżywanie zależy głównie od zawartości nieświadomości
KATEKSJA - wybór obiektu popędu; proces inwestycji energii w działanie lub wyobrażenie, które zaspokaja popęd.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz