Kateksja

note /search

Terminologia

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Kateksja Fiksacja Stadium oralne Stadium falliczne Okres latencji Kompleks Edypa/Elektry Badanie podłużne...

Psychoanaliza, teoria Freuda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2884

się adaptacyjnego rozwiązywania problemów) i przemieszczenie (kateksja energii w obiekty, które lepiej zaspokajają...

Sęk, r.6,8

  • Psychopatologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2128

być ukierunkowywane na przedmioty świata zewnętrznego ale tez intrapsychicznie (wyobrażenia) (KATEKSJA, znamy...