Kateksja

Terminologia

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr Katarzyna Grunt-Mejer
  • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Kateksja Fiksacja Stadium oralne Stadium falliczne Okres latencji Kompleks Edypa/Elektry Badanie podłużne...

Opracowane pytania z kolokwium

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2562

i Catella Kateksja obiektu Kateksja obiektu = wybór obiektu popędu = zainwestowanie E w działanie...

Psychoanaliza, teoria Freuda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Henryk Gasiul
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1897

się adaptacyjnego rozwiązywania problemów) i przemieszczenie (kateksja energii w obiekty, które lepiej zaspokajają...

Sęk, r.6,8

  • dr hab. Dorota Jasiecka
  • Psychopatologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1869

być ukierunkowywane na przedmioty świata zewnętrznego ale tez intrapsychicznie (wyobrażenia) (KATEKSJA, znamy...