Psychoanaliza, teoria Freuda

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychoanaliza, teoria Freuda - strona 1

Fragment notatki:

PSYCHOANALIZA ● Łączy ich adaptacja osobowości w charakterze ewolucji. F. ewolucja biologiczna, fascynacja Darwinem. J. ewolucja w wymiarze kulturowym. Co przenika z kultury do osobowości, wymiar celowości i twórczości. TEORIA FREUDA Istotne znaczenie spełnianie się natury biologicznej, był deterministą: zasada przyczynowości i determinizmu. Chciał przeskoczyć myślenie w kategoriach dualizmu: ciało i duch. Jedność tworzą popędy, które mają naturę fizyczną i psychiczną, przejawianie się popędu powoduje pojawianie się emocji. U Freuda nie ma rozgraniczenia między popędem i instynktem. Popędy wyrastają z natury biologicznej i nie są świadome. 4 cechy popędu: źródło (proces zachodzący w ciele, organizm), siła czyli impetus (zapotrzebowanie na energię), cel (zadowolenie), obiekt (najbardziej zmienny element popędu, obiektem może być wszystko to, co jest w stanie zaspokoić popęd). Dwie kategorie popędów: eros i tanatos na poziomie biologicznym. Na poziomie psychicznym eros zawiera popędy reprezentowane przez popęd seksualny (libido) i samozachowawczy. Popęd seksualny będzie się wyrażał jako dążenie do więzi i poprzez wyładowanie napięcia. Dlatego trwa od urodzenia do śmierci. Rozróżnia popęd seksualny od płciowego. Tanatos: na poziomie umysłowym przejawia się jako mortiro. Źródłem życia psychicznego sa potrzeby płynące ze sfery biologicznej dlatego nieświadome. Dla zrozumienia człowieka trzeba wiedzieć jak dzieli się psychika, jaka jest struktura aparatu psychicznego: id, ego, superego. Pojęcie świadomości to czubek góry lodowej, przedświadomości - to treści wyparte ale mogę do nich dotrzeć dzięki marzeniom sennym i symbolom oraz nieświadomość, która obejmuje tę większą część góry. Zrozumieć człowieka to dotrzeć do źródeł nieświadomości.
Id reprezentuje zaplecze biologiczne, ego zaplecze psychiczne, superego zaplecze kulturalne. Id kieruje się zasada przyjemności lub nirwany, która jest przejawem instynktu śmierci.
Ego kieruje się zasadą rzeczywistości, potrafi odraczać.
Superego zasadą doskonałości. Trzy rodzaje lęku z którymi ego musi sobie radzić: płynący z id lęk neurotyczny, lęk realny i lęk moralny płynący z superego. Rozwój osobowości: pojęcie represji, wypierania. Człowiek często nie dopuszcza pewnych myśli do swojej świadomości i energia zostaje wyładowana w sposób neurotyczny. Represja dzieli się na represję pierwotną odnosi się do pierwszych form represji pragnień i myśli między 5 a 7 rokiem życia konsekwencja jest fiksacja na pragnienia, które zostały wyparte i represję właściwą , która występuje gdy pragnienia zablokowane przez represję pierwotną pojawiają się w przedświadomości i wtedy mogą stać się potencjalnie dostępne świadomości, człowiek bojąc się ich tłumi. Na początku nie jest energia tłumiona do końca (represja pierwotna) i może pojawiać się później (represja właściwa).


(…)

…) i przemieszczenie (kateksja energii w obiekty, które lepiej zaspokajają potrzeby, szukanie nowych obiektów, zastępczych w celu lepszego procesu adaptacji. Odmianą jest sublimacja). Fazy rozwoju: fazy psychoseksualne: 1.oralna (- inkorporacja oralna - sadyzm oralny ); 2. analna; 3. falliczna; 4. latentna; 5. genitalna. W fazie fallicznej ma miejsce kompleks Edypa, lęk przed kastracją powoduje uaktywnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz