Terminologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminologia - strona 1 Terminologia - strona 2

Fragment notatki:

Badanie podłużne
Badanie korelacyjne
Obserwacja w warunkach naturalnych
Zmienna niezależna Uspołecznienie
Deprywacja
operacja
akomodacja
Stałość przedmiotu
Egocentryzm
Teoria Chomsky'ego
1 stadium Piageta
2 stadium Piageta
1 stadium Kohlberga
1 stadium Kohlberga
Warunkowanie klasyczne
Stadium analne
Wzmocnienie
Identyfikacja
Popędy
Mechanizmy obronne
Stadium genitalne
Id kryzys tożsamości Ego
Superego
Kateksja
Fiksacja
Stadium oralne
Stadium falliczne
Okres latencji
Kompleks Edypa/Elektry
Badanie podłużne
Warunkowanie instrumentalne
Badanie korelacyjne
Obserwacja w warunkach naturalnych
Zmienna niezależna Uspołecznienie
Deprywacja
operacja
asymilacja
Uczenie się przez obserwację
Centracja
Niezmienniki Odwracalność
3 stadium Piageta
4 stadium Piageta
3 stadium Kohlberga
Badanie podłużne
Badanie korelacyjne - badania, których celem jest ustalenie siły i kierunku zależności pomiędzy dwoma zmiennymi .
Obserwacja w warunkach naturalnych
Zmienna niezależna Uspołecznienie
Deprywacja
operacja
akomodacja- zmianę istniejących lub utworzenie nowych struktur poznawczych w celu lepszego dopasowania się do środowiska.
Stałość przedmiotu- przekonanie, że przedmioty istnieją niezależnie od działań i świadomości dziecka
Egocentryzm- koncentracja na widzeniu świata tylko z własnej perspektywy
Teoria Chomsky'ego- undamentalny system gramatyczny umożliwiający uczenie się języka jest wrodzoną cechą ludzi
1 stadium Piageta - sensoryczno - motoryczna
2 stadium Piageta - PRZEDOPERACYJNA
1 stadium Kohlberga - orientacja posłuszeństwa i kary
2 stadium Kohlberga - orientacja naiwnie egoistyczna (relatywizm moralny)
Warunkowanie klasyczne
Stadium analne
Wzmocnienie - sytuacja (np. wyjście z klatki) lub bodziec pojawiający się w odruchu warunkowym klasycznym po bodźcu warunkowym, a w odruchu instrumentalnym po wymaganej w eksperymencie reakcji organizmu
Identyfikacja
Popędy
Mechanizmy obronne
Stadium genitalne- zaczyna się w okresie dojrzewania i wyznacza początek tego, co Freud uznawał za dojrzałość seksualną. Energia seksualna jest teraz umieszczona w genitaliach zostaje stopniowo nakierowana na stosunek płciowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz