Psychologia rozwoju człowieka

note /search

Komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5390

...Jean Rousseau- „dziecko nie jest miniaturą człowieka dorosłego”; dziecko inaczej myśli, spostrzega świat; istotne jest zwrócenie uwagi na to , że nie można od dziecka oczekiwać podobnego sposobu zachowania jak u osób dorosłych; twierdził, ...

Rozwój społeczny człowieka- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1568

Rozwój społeczny człowieka obejmuje zmiany w aktywności, dążeniach i celach jednostki, ujawnianych w jej interakcjach ze środowiskiem społecznym. Jest on w znacznym stopniu uwarunkowany kulturowo, czyli wyznaczają go normy i wzorce akceptowane w grupach społecznych, w których jednostka wzrasta i...

Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4088

stadia rozwoju psychospołecznego wg. Eriksona. Podstawowe zaufanie podstawowa nieufność (wiek 0-1). Podczas tego stadium czynnikiem krytycznym jest charakter rodzicielskich interakcji z niemowlęciem. Jeśli niemowlęta są obdarzone należytą troską miłością i przywiązaniem, rozwijają poczucie zauf...

Choroba sieroca i jej etapy- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1687

choroba sieroca oraz jej etapy: Choroba sieroca dotyka dzieci, które zostały porzucone przez swoje matki. Spitz opisał właśnie tę chorobę, pracował w Meksyku w sierocińcu przywięziennym. Matki więźniarki rodziły dzieci i potem już ich n...

Co to jest okres krytyczny w rozowju- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3262

Co to jest okres krytyczny w rozwoju (podaj przykłady i opisz badania Lorenza) Okres krytyczny jest czasem, w którym określone, zachodzące w środowisku zdarzenie będzie wywierało największy wpływ na rozwijający się organizm. Według austriackiego zoologa Konrada Lorenza w okresie krytycznym rozwi...

Integracja geny środowisko- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 994

Opisz interakcję geny-środowisko Do nie dawna naukowcy wierzyli, że geny mają dość stały wpływ na rozwój, a genetyczna struktura jest nie zmienna. Przykładem tego w jaki sposób wpływ genów zmienia, okres w którym zmiany hormonalne inicjują mens...

Inteligencja- jej rodzaje oraz związek inteligencji z sukcesem

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1631

inteligencja, jej rodzaje oraz związek inteligencji z sukcesem. Pierwszy typ operacji umysłowych, zwany inteligencją skrystalizowaną zawiera rozumienie słowne, umiejętności matematyczne, rozumienie indukcyjne, czyli u...

Model rozwoju myślenia według Piageta- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2156

Model rozwoju myślenia wg Piageta. Okres sensoryczno - motoryczny Od urodzenia do ok. 2 lat Piaget podzieli okres sensoryczno – motoryczny na sześć stadiów. Stadium 1. ćwiczenie odruchów (od urodzenia do 1 miesiąca) Repertuar adaptacyjny no...

Okres krytyczny w kształtowaniu się stylów przywiązania- opracowanie...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1862

definicja, rodzaje i okres krytyczny kształtowania się stylów przywiązania. Rodzice dziecka i emocjonalna atmosfera domu mają ogromny wpływ na to jaką osobą staje się dziecko. Krytyczne są zwłaszcza postawy małego dziecka w pierwszych latach jego życia. Przywiązanie bądź emocjonalna więź małego ...

Problematyka psychologii człowieka dorosłego- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2779

Ćwiczenia Referat Problematyka psychologii człowieka dorosłego od dawna budziła zainteresowanie badaczy. Był to jednak okres, kiedy w psychologii rozwojowej nie interesowano się nią szczególnie. Złożyło się na to kilak przyczyn. Przede wszystkim, zmiany obserwowane w toku życia dorosłych nie sp...