Model rozwoju myślenia według Piageta- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model rozwoju myślenia według Piageta- opracowanie - strona 1 Model rozwoju myślenia według Piageta- opracowanie - strona 2 Model rozwoju myślenia według Piageta- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Model rozwoju myślenia wg Piageta.
Okres sensoryczno - motoryczny
Od urodzenia do ok. 2 lat
Piaget podzieli okres sensoryczno – motoryczny na sześć stadiów.
Stadium 1. ćwiczenie odruchów (od urodzenia do 1 miesiąca)
Repertuar adaptacyjny noworodka jest ograniczony do kilku prostych odruchów
pochodzenia biologicznego. Dziecko chwyta kiedy jakiś przedmiot dotyka jego dłoni.
Zachowania są widziane jako automatyczne reakcje na bodźce pochodzące ze środowiska,
ulegające jedynie niewielkim zmianom w pierwszych miesiącach życia. Piaget uważał, że
stanowią one podstawę, zaczątek całego dalszego rozwoju. Gdy pierwotnie niezmienne
zachowania zaczynają się modyfikować przez doświadczenie, niemowlę wchodzi w stadium
2. sensoryczno – motoryczne.
Stadium 2. Rozwijanie schematów (1-4 miesiące)
W miarę zmian zachodzących w zachowaniu dzieci zmieniają się też terminologia stosowana
przez Piageta z odruchów na schematy sensoryczno – motoryczne. Pojęcie to odnosi się do
wyćwiczonych i możliwych do uogólnienia wzorców działania, dzięki którym niemowlę
działa i nadaje światu znaczenie. Na przykład „schemat ssania” niemowlę posiada
zorganizowany wzorzec ssania, który daje się zastawać do bardzo wielu bodźców.
Analogicznie istnieje „schemat chwytania” – wyćwiczone zachowanie polegające na
chwytaniu, które może być właściwie zastosowane do każdego napotykanego przedmiotu.
Pojęcie schematu polega ono na podkreśleniu roli działania dla inteligencji. Inteligencja w
każdym okresie rozwoju zakłada jakiś rodzaj oddziaływania na świat. Niemowlę poznaje
świat poprzez takie czynniki jak ssanie, chwytanie, patrzenie i manipulowanie. W stadium 2.
schematy podlegają dwojakiego rodzaju rozwojowi. Po pierwsze indywidualne schematy stają
się stopniowo coraz precyzyjniejsze. Taki rozwój nie kończy się w ciągu całego okresu
niemowlęcego.
Druga zmiana polega na tym, że pierwotnie niezależne schematy zaczynają ulegać
koordynacji. Tym samym zamiast stosowania pojedynczo mogą być łączone tak, aby tworzyć
większe jednostki. Szczególnie ważne jest to, że schematy angażują różne modalności
zmysłowe – wzrok, słuch, dotyk – zaczynają być związane ze sobą. Słysząc jakiś dźwięk,
dziecko zwraca się w kierunku źródła tego dźwięku – jest to przykład koordynacji słuchu i
wzroku. Dziecko patrzy na jakiś przedmiot, a następnie sięga w jego kierunku, chwyta go i
manipuluje nim.
Stadium 3. odkrywanie procedur (4-8 miesięcy)
Chociaż niemowlęta oddziaływają na swoje otocznie od urodzenia ich zachowanie w ciągu
pierwszych miesięcy życia skierowane jest do wewnątrz. Gdy małe dziecko manipuluje
zabawką jest bardziej zainteresowane różnymi ruchami własnych palców niż zabawką. Można
powiedzieć, że dziecko znajdujące się w 2. stadium stosuje schematy dla samej przyjemności
stosowania ich. Jedną z charakterystycznych dla stadium 3. jest to że dziecko zaczyna
wyraźnie wykazywać zainteresowanie światem zewnętrznym. Schematy zaczynają być
skierowane na zewnątrz własnego ciała dziecka, ku eksploracji otoczenia. Tak ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz