Inteligencja- jej rodzaje oraz związek inteligencji z sukcesem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inteligencja- jej rodzaje oraz związek inteligencji z sukcesem - strona 1 Inteligencja- jej rodzaje oraz związek inteligencji z sukcesem - strona 2

Fragment notatki:

inteligencja, jej rodzaje oraz związek inteligencji z sukcesem.
Pierwszy typ operacji umysłowych, zwany inteligencją skrystalizowaną zawiera
rozumienie
słowne,
umiejętności
matematyczne,
rozumienie
indukcyjne,
czyli
umiejętności nabywane dzięki kształceniu i przyswajaniu kultury.
Giętkość poznawcza dotyczy zdolności przechodzenia z jednego na inny sposób myślenia
w kontekście pokrewnych operacji intelektualnych.
Giętkość wzrokowo – ruchowa polega na przechodzeniu od bardziej znanych do mniej
znanych sposobów w zadaniach wymagających koordynacji pomiędzy zdolnościami
wzrokowymi i motorycznymi.
Wizualizacja wyraża zdolność do organizowania i przetwarzania materiału wzrokowego, a
ujawnia się w takich zadaniach, jak szukanie prostych figur w złożonym wzorze lub
rozpoznanie nie kompletnych obrazów.
Inteligencja płynna umysłowe działanie na organizacji lub reorganizacji informacji
ukierunkowanych na rozwiązywanie problemu.
Inteligencja obejmuje zdolność rozumowania, kombinowania, łatwość pojmowania,
pamięć, umiejętność wydajnego uczenia się. Nie jest czymś mierzalnym. Inteligencja to
to, co mierzy test inteligencji. Testy inteligencji zaczęły powstawać na początku XX wieku.
Testem, który dzisiaj jest stosowany na całym świcie jest test Wechslera, mierzy on iloraz
inteligencji. Badanie trwa około 1,5-2h. jego interpretacja jest bardzo praco i
czasochłonna. Można nim przebadać osoby w każdym wieku. Test musi być dostosowany
do kultury i co jakiś czas zmieniany. Wyróżniamy 2 skale:
A) niewerbalna- bada inteligencję wrodzoną, zawira 5 podtestów
B) wykonawcza- zaczyna się pytaniami łatwymi, a później są coraz trudniejsze. W teście
mierzy się czas i poprawność odpowiedzi, jakość myślenia.
Rodzaje inteligencji:
A) wrodzona- płynna- genetycznie określone podłoże zdolności umysłowych, myślenia
abstrakcyjnego, tworzenia pojęć, potencjał zmniejsza wraz z wiekiem
B) nabyta- skrystalizowana- rezultat rozwoju powyższych zdolności, obejmuje wyuczone
umiejętności, wiedzę ogólną, posługiwanie się językiem- poziom zwiększa się wraz z
rozwojem człowieka.
Czy inteligencja przekłada się na sukces życiowy?
Nie, trzeba mieć pewne progi inteligencji, żeby zakończyć określone etapy życia. Źeby
osiągnąć sukces ważna jest przede wszystkim inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność
rozumienia emocji swoich i innych, radzenia sobie z emocjami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz