Konstrukcyjne i teoretyczne założenia baterii APIS-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcyjne i teoretyczne założenia baterii APIS-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Konstrukcyjne i teoretyczne założenia baterii APIS
APIS jest skalą inteligencji ogólnej
przyjęcie założenia o hierarchicznej strukturze intelektu: istnieje u człowieka pewna zdolność ogólna, globalna dyspozycja poznawcza, która jest podstawą wszelkich czynności intelektualnych (Spearman) konsekwencją tego założenia w testowej diagnozie intelektu jest podawanie łącznego wyniku badania APIS podaje wynik ogólny APIS mierzy inteligencję skrystalizowaną
Przyjęcie rozróżnienia na inteligencję płynną i skrystalizowaną, dokonanego przez Cattella; inteligencja skrystalizowana - możliwości (inteligencja płynna) ulokowane w określonych obszarach; zawiera zadania z założenia „obciążone kulturowo”
APIS jest baterią wielowymiarową
Inteligencja skrystalizowana rozwija się selektywnie - jedne zdolności kosztem innych; dlatego diagnozuje się możliwie bogaty zakres zdolności; APIS składa się z różnych testów i oprócz wyniku ogólnego, proponuje analizę profilową;
Konstruując APIS uwzględniono cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, wzrokowo-przestrzenne, werbalne, społeczne - wewnętrzne możliwości warunkujące efektywność wykonywania określonego rodzaju zadań poznawczych; Powyższe typy zdolności wyodrębniono na podstawie analizy czynnikowej testów inteligencji i analizy czynnikowych koncepcji intelektu, zarówno hierarchicznych jak i czynników równorzędnych - m.in. Cattella, Thorndike'a, Thurstone'a, Vernona i Guilforda)
APIS, podobnie jak wszystkie klasyczne skale inteligencji, mierzy sprawność myślenia konwergencyjnego.
Konstruując zadania starano się, aby każde z nich miało tylko jedno poprawne rozwiązanie; łączny pomiar myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego w jednej baterii byłby trudny; Testy baterii APIS są bardziej testami „mocy” niż testami „szybkości”
testy zostały skonstruowane tak, aby głównym czynnikiem przesądzającym o jakości ich wykonania były możliwości, a nie tempo pracy; nie odrzuca się jednak całkowicie poglądu, ze szybkość przetwarzania informacji stanowi podstawowy komponent inteligencji; limity czasowe - zastosowane ze względów praktycznych (poza testami mierzącymi zdolności werbalne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz