Problematyka psychologii człowieka dorosłego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka psychologii człowieka dorosłego- opracowanie - strona 1 Problematyka psychologii człowieka dorosłego- opracowanie - strona 2 Problematyka psychologii człowieka dorosłego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia Referat
Problematyka psychologii człowieka dorosłego od dawna budziła zainteresowanie badaczy.
Był to jednak okres, kiedy w psychologii rozwojowej nie interesowano się nią szczególnie.
Złożyło się na to kilak przyczyn. Przede wszystkim, zmiany obserwowane w toku życia
dorosłych nie spełniały kryteriów wynikających z biologicznego modelu rozwoju, który przez
długi czas dominował w psychologii. Wyniki badań empirycznych wskazywały, że u ludzi
dorosłych trudno rozpoznać wyraźny kierunek zmian w strukturach psychologicznych oraz
cel, do którego miałyby one zmierzać. Zakładano, że dojrzałość psychiczną człowieka określa
się wraz z dojrzałością fizyczną organizmu. Ostatnio problematyka rozwoju człowieka
dorosłego ponownie znalazła się w obszarze zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza wczesnej
dorosłości, obejmującej okres od 20-23 do 35-40
Wkraczanie w dorosłość
Napotykamy wiele trudności w określaniu takiego momentu w życiu człowieka, w którym
osiąga on dorosłość. Niektórzy wiążą go z konkretnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak:
zawarcie małżeństwa, czy uzyskanie niezależności ekonomicznej. Jednak wydarzenia
życiowe rozpatrywane pojedynczo nie mogą stanowić kryterium wyznaczającego osiągniecie
dorosłości.
Próg dorosłości
A. Jensen określiła kryteria „bycia osobą dorosłą”, pytając studentów college’u o cechy
dorosłości.
Spośród
czterdziestu
określeń
badani
najczęściej
wybierali:
„branie
odpowiedzialności za swoje działania”, „podejmowanie decyzji w oparciu o własne
przekonania i wartości”, „uniezależnienie się od wpływu rodziców, czy innych osób” i
„partnerskie stosunki z rodzicami”
Dorosłością określamy tę fazę życia, w którą wkracza człowiek po gwałtownych zmianach
rozwojowych prowadzących do dojrzałości biologicznej i społecznej, wyraża się w
zdolnościach do prokreacji, oraz odpowiedzialnego podejmowania nowych ról społecznych
W literaturze rozważane są trzy rodzaje kryteriów, według których najczęściej „porządkuje”
się okres dorosłości. Są to: zdania rozwojowe, zmiany w strukturze życia związane z
wydarzeniami typowymi dla różnych faz dorosłości, oraz kryzysy życiowe, wobec których
jednostka staje w różnych okresach swojego życia. Ponieważ te wymienione sposoby
kategoryzowania osiągnięć rozwojowych są ściśle związane z warunkami społecznokulturowymi, w jakich żyje jednostka, trudno zakreślić uniwersalne granice wczesnej
dorosłości . Możemy jednak przyjąć, że w naszych warunkach między 23-25, a 35 r.ż. młody
człowiek osiąga pełnię sił fizycznych oraz poziom sprawności intelektualnych, umożliwiające
mu osiągnięcie niezależności ekonomicznej, samodzielne podjęcie i odpowiedzialne
wypełnianie obowiązków związanych z nowymi rolami społecznymi
Pojęcie zadań rozwojowych wprowadziło do psychologii R.J. Havighurst w swojej koncepcji
opisuje cały przebieg życia człowieka. Rozwój w tym ujęciu realizuje się w trakcie
rozwiązywania problemów typowych dla danego okresu życia
W okresie dorosłości Havighurst wyróżnił następujące zadania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz