Konceptualizacja pojęcia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konceptualizacja pojęcia - omówienie - strona 1 Konceptualizacja pojęcia - omówienie - strona 2 Konceptualizacja pojęcia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Konceptualizacja pojęcia „edukacja” (Radcilffe, Coletta, Majewski)
Cel edukacji
Środowisko edukacyjne
Wymiar rozwojowy
Poznawcze
Formalne (szkoła)
Wiedza
Afektywne
Nieformalne (codzienność)
Postawy
psychomotoryczne
Pozaformalne (zakł. Pracy, kościół)
umiejętności
Edukacja formalna kończy się uzyskaniem określonego zaświadczenia. Instytucje pozaformalne - ich celem jest nauczanie „przy okazji”
Instytucje nieformalne - codzienność.
Badacze amerykańscy Boyom i Appis uważają, że andragogika powinna stworzyć swój przedmiot badań, własny język pojęciowy. Kolejny nurt mówi o interdyscyplinarności andragogiki.
Field i Majewski mówią, że przedmiotem badań andragogiki będzie kontekst życia, który możemy rozpatrywać jako problemy i procesy zachodzące pomiędzy dorosłym, edukacją a instytucjami edukacyjnymi.
Istnieją 2 nurty badań andragogicznych:
1) amerykański - uczenie się jednostkowe; w jaki sposób dorosły nabywa wiedzę, jak prowadzić kształcenie dorosłych itp. MEZIROW
2) europejski - oświecanie szerokich grup społecznych, kształcenie głównie dyskryminowanych grup społecznych, uczenie się z codzienności)
DOROSŁOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ ANDRAGOGIKI
W andragogice przyjmujemy 3 definicje dorosłości:
1) dorosłość jako stan
2) dorosłość jako proces rozwojowy
3) dorosłość jako proces społeczno-kulturowy
Ad. 1
Koncepcja ta powstała na podstawie psychologii i prawa. Chodzi tu o uchwycenie pewnego stanu - „dorosły to ten który… (wyznaczniki wg tych nauk):
- dorosłym jest człowiek, który może być samodzielnie podmiotem działalności produkcji gospodarczej (sam uczestniczy w procesie pracy, zarabia na siebie, jest dojrzały społecznie),Szewczuk
- M. Tyszkowa os. Dorosłą nazywa taką, która jest już w procesie wzrastania i biologicznego dojrzewania organizmu do pełnienie wszystkich funkcji życiowych
- Carp, Peterson podają następujące kryteria dorosłości: są to ludzie od 18 do 60 r.ż. mieszkający samodzielnie.
Ad. 2
I koncepcja - dorosłość jako stan
Dorosłość jako proces rozwojowy jest to wg Cogginsa kompleks 4 grup postaw: - postawy wobec siebie - świadomość siebie samego (kim jestem, jakie mam cele, dążenia, samoocena, tendencja do rozwijania samego siebie)
- postawy wobec innych - obejmuje szacunek do innych, zdolność do ich rozumienia, umiejętność koncentrowania się na innych, poczucie wspólnego losu;


(…)

…. działania)
- od subiektywizmu do obiektywizmu (wymiar oceny)
- od ignorancji do eurydycji (dojrzałość to wiedza)
- od niskiej do wysokiej sprawności (sprawność w działaniu)
- od wąskiego do szerokiego zakresu odpowiedzialności - od wąskich do szerokich zainteresowań - od egoizmu do altruizmu
- od braku samoakceptacji do samoakceptacji
- od amorficznego do zintegrowanego poczucia własnej osobowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz