andragogika - fazy życia wg Eriksona i Lewinsona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4018
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
andragogika - fazy życia wg Eriksona i Lewinsona - strona 1

Fragment notatki:


Porusza kwestie takie jak: podstawowe pojęcia w andragogice, różnice między pedagogiką a andragogiką, fazy życia wg Eriksona i Lewinsona, dorosłość wg Cogginsa, dojrzałość.

A także: motywy uczenia się dorosłych, modele pracy edukacyjnej, raport o rozwoju społecznym, strategia lizbońska, raport Delorsa.


1.Miejsce andragogiki w systemie nauk o wychowaniu: Najbardziej widoczny związek łączy andragogikę z naukami pedagogicznymi a w tym: pedagogikę ogólną. Zanim bowiem andragogika stała się samodzielną dyscypliną naukową, problematyka ją nurtująca była rozważana na gruncie pedagogiki ogólnej. Ta ostatnia stanowiła dla andragogiki rodzaj wzorca, tak metodologicznego, jak i pojęciowego. Nie można pominąć także innych mających duże znaczenie nauk pedagogicznych np. teorii wychowania moralnego i estetycznego, pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, filozofia, psychologia - wiedza o prawidłowościach rozwoju psychiki człowieka dorosłego w różnych okresach życia, czerpie wiedzę na temat zmian zachodzących w osobowości człowieka z wiedzy na temat rozwoju takich procesów jak myślenie, uczenie się, pamięć, motywacja. Nauki przyrodnicze - wiedza związana z rozwojem biol. i filog. organizmu socjologia - dostarcza wiedzy o relacjach człowieka w grupie adaptacji dorosłego w różnych strukturach zawodowych i społecznych. 2. Podstawowe pojęcia w andragogice
andragogika - prowadzenie człowieka dorosłego, nauka o kształtowaniu i samokształceniu oraz wychowaniu i samowychowaniu dorosłych
- pedagogika dorosłych - element nauk ped. lata 60-70 XX w.
- oświata dorosłych - walka z analfabetyzem
- kształcenie dorosłych- kształcenie i samokształcenie
- kształcenie ustawiczne (edukacja pernamentna) kompleks procesów oświatowych formalnych i nieformalnych, które niezależnie od treści poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w różnych formach, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności wzbogacając wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód.
3. Funkcje andragogiki
- kontrolna - pozwala na ocenę osiągniętych wyników, formułuje wnioski, sprawdza wyniki
- inspiracyjna - polega na uzyskiwaniu z punktu widzenia dorosłych wzajemnych związkach między elementami istniejącej wiedzy a człowiekiem dorosłym. - kodyfikacyjna- podstawia aktualną wiedzę z zakresu badań z poszczególnych działów andragogiki osiągnięcia odrębnych dyscyplin naukowych
- diagnostyczna - diagnoza potrzeb, możliwości wychowania dorosłych
- organizacyjna- warunki organizacji realizacji procesów wych.
- wyjaśniająca- wyjaśnienie procesów rozwoju i kształcenia osobowości człowieka dorosłego
- zaspokajanie- niezbędnych potrzeb czasu wolnego osób dorosłych
- kompensacyjna- wyrównanie braków w kształceniu szkolnym
- kształcenia- nauka określonego zawodu
- dokształcanie (uzupełnianie wiedzy) i doskonalenia zawodowego
4.Zadania andragogiki
- szukanie odpowiedzi na pytanie jak przebiegają procesy wychowawcze dorosłości


(…)

… i zasad edukacji dorosłych
- wychowanie dorosłego człowieka
- zapewnienie społeczeństwu bogatych form aktywności
- kształcenie zawodowe
- umożliwienie zdobycia nowych zawodów
- rozwijanie aktywności kulturalno- oświatowej
- pobudzanie krytyczne
- uczenie gotowości do działania
5. Różnice między pedagogiką a andragogiką
Pedagogika -> dzieci zależne są od nauczyciela, dzieci oczekują, że będą nauczane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz