Andragogika - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Andragogika - ściąga - strona 1

Fragment notatki:Odp pyt1 Andragogika jako nauka
a)miejsce andragogiki w systemie nauk
1.uczymy się- P: Zależność - nauczyciel decyduje o tym co kiedy i w jaki sposób jest nauczane, sprawdza nabytą przez ucznia wiedze; A: W kierunku niezależności i samokierowania, nauczyciel zachęca i kształtuje dążenie uczącego się do niezależności. 2.Doświadczenie uczącego się- P: Małe znaczenie, dominują metody dydaktyczne, przekazywanie informacji w formie wykładu czy lektury z podręczników, A: Bogate źródło uczenia się, wśród metod uczenia się dominują dyskusje rozwiązywanie problemów itp. 3.Gotowość do uczenia się- P: Ludzie uczą się tego co narzuca społeczeństwo, program zajęć jest standardowy, A: Ludzie uczą się tego czego potrzebują, programy zajęć są zorganizowane wokół życiowych potrzeb uczących się. 4.Orientacja na uczenie się stosunek do nauki- P: Nauka zorganizowana wokół tematów, uczenie się jest zorganizowane o przedmioty szkolne, uczniowie uczą się tego czego się od nich wymaga, A: Uczenie się powinno być oparte na doświadczeniu, najważniejsze jest bezpośrednie zastosowanie i przydatność zdobytej wiedzy. 5.Motywacja uczącego się- P: Zewnętrzna - młodzież uczy się bo musi, A: Wewnętrzna - uczą się bo chcą.
Odp pyt2 Paradygmaty w andragogice
a)problematyka badawcza
b)zadania andragogiki
Zadania : a)Pytanie: Jaki może być człowiek dorosły jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć ,jeśli stworzy się mu optymalne warunki edukacji a on sam podejmie autokreacji? Andra.zajmuje się:- przedmiotem badań są cele kształcenia i wychowania ludzi dorosłych (sprawdzenie czy te cele są zgodne z psychofizycznymi warunkami życia ludzi dorosłych), *dobrane tak aby stymulowały rozwój człowieka dorosłego i rozwój zawodowy,*analiza z punktu widzenia potrzeb instytucji oświaty ,*bada cele kształcenia i wychowania w połączeniu tradycyjną oświatą polską i europejską b)treści kształcenia i wychowania dorosłego człowieka: *bada funkcjonowanie świadomości osób dorosłych w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych itp., * precyzyjne kryteria doboru treści kształcenia dorosłych użyteczność wiedzy stymulacją, związek treści z życiem, pracą, aktualność idei naukowych, *analizuje wpływ treści kształcenia na przygotowanie dorosłych do nawiązywania różnych problemów osobistych moralnych, społecznych. c)metody i formy oddziaływania wychowawczego na dorosłych: *muszą charakteryzować się jednością, *bada przydatność i skuteczność rozwojowych metod oddziaływania wychowawczego, *wiązanie procesu kształcenia z pracą zawodową i społeczną osób dorosłych d)zasady kształcenia i wychowania osób dorosłych - normy postępowania dydaktyczno - wychowawczego: *podmiotowe traktowanie dorosłych uczniów, *uwzględnienie warunków życia i pracy dorosłych *zespołowość i współpraca *odwoływanie się do poczucia godności człowieka dorosłego *tworzenie możliwości pozytywnej autoprezentacji dorosłego człowieka.

(…)

… sobie niezależność w uczeniu; Dorośli wolą sami kierować procesem swojego rozwoju i mieć wpływ na podejmowanie decyzji.; Uczenie się jest procesem dzielenia się wiedzą z trenerem i innymi uczestnikami kursu.; Zadaniem nauczyciela jest wspierać i zachęcać do podejmowania wysiłku do samokształcenia.
Treści nauczania: Pedagogika- Dzieci muszą wiedzieć tylko tyle co nauczyciel naucza by być promowanym do następnej…
…; Komunikacja odbywa się na trzech płaszczyznach: nauczyciel- student, student-nauczyciel, student- student.
Gotowość do uczenia się: Pedagogika- Dzieci zazwyczaj nie są gotowe do uczenia się. To nauczyciel musi zdecydować co, kiedy i jak nauczać i to on musi wzbudzić motywacj ę do uczenia. Uczeń ma przygotowany odpowiednio program i treści nauczania które są dostosowane ze względu na wiek w jakim się znajdują…
… Wczesna dorosłość
Konstrukcja planu życiowego, wybór drogi edukacyjnej i zawodowej, wybór partnera życiowego bądź decyzja o pozostaniu w stanie wolnym, decyzja o posiadaniu bądź nie dziecka, opuszczenie domu rodzinnego, wybór i funkcjonowanie w określonej grupie społecznej.E. Erikson wskazał na konflikty i napięcia tego okresu: Intymność kontra izolacja. W przypadku pozytywnego rozwiązania konfliktu…
…, jest dla satysfakcji.
ANALFABETYZM - mowa i pismo - podstawowe środki komunikacji
Analfabeta - (gr) człowiek nie znający liter, towarzyszy brak umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
1.pełny analfabetyzm - to brak zdolności pisania, czytania, działań arytmetycznych
2.półpełny analfabetyzm - to barak umiejętności czytania
3.analfabetyzm wtórny - to zanik zdolności pisania i czytania
Alfabetyzacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz