Wykład - Teorie osobowości z nurtu psychologii humanistyczno-egzystencjalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Teorie osobowości z nurtu psychologii humanistyczno-egzystencjalnej - strona 1 Wykład - Teorie osobowości z nurtu psychologii humanistyczno-egzystencjalnej - strona 2 Wykład - Teorie osobowości z nurtu psychologii humanistyczno-egzystencjalnej - strona 3

Fragment notatki:

Teorie osobowości z nurtu psychologii humanistyczno-egzystencjalnej.
odpowiedź na to pytanie znajduje się w pytaniach 12 i 13...
psychologia humanistyczna:
MASLOW
Podstawowym wyznacznikiem osobowości jest dążenie do samorealizacji, czyli stworzenia
własnych relacji ze światem, opartych na samoświadomości i wolności wyboru. Osiągnięcie takiego stanu oznacza integrację środowiska i wewnętrznych, różnorodnych elementów, tworzących jednak zwartą strukturę o wspólnym celu i funkcji; gdzie „ja” i „organizm” stanowią jedną osobę. Żadna z części wewnętrznych w człowieku nie dominuje, ale wpływa na drugą. Zmiany struktur, zwanych syndromami, następują w sposób całościowy i ciągle się kształtują, zdeterminowane aktywnością człowieka i jego zmierzaniem ku samorealizacji. Człowiek funkcjonujący prawidłowo odczuwa potrzeby, rozumiane jako brak czegoś- stanowią one element jego osobowości. Maslow dokonuje ich klasyfikacji:
- potrzeby podstawowe są wrodzone, a ich niezaspokojenie prowadzi do patologii. Należą tu
potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz samoaktualizacji, które muszą być wypełnione, by mogły dojść do głosu potrzeby wyższego rzędu.
- metapotrzeby, wpływające na stan psychiczny jednostki, jego rolę w świecie. Tu przynależy
samoaktualizacja.
Ponadto człowiek nie jest warunkowany wyłącznie zewnętrznie. Posiada „naturę wewnętrzną”, której tylko podstawa jest wrodzona. Reszta to kwestia dziedziczenia i ukształtowania przez środowisko. Jednostka składa się więc z potrzeb, zdolności, talentów, anatomii, fizjologii, urazów przed i poporodowych, traumatycznych przeżyć noworodka.
Zachowanie może być sprzeczne z „centrum” człowieka, ponieważ często nie uświadamia
sobie najgłębiej ukrytych pragnień, albo jego postępowanie w danej chwili jest warunkowane
czynnikami zewnętrznymi. W obu przypadkach nie postępuje harmonijnie z własnym wnętrzem.
Jedynie pełna akceptacja „centrum” zapewnia zdrowie psychiczne. W przeciwnym razie
dochodzi do zaburzeń rozwoju, niekoniecznie przejawiających się nerwicami czy chorobami
psychicznymi, a niewykorzystaniem w pełni własnych możliwości.
Z rozwojem wiąże się również pojęcie samoaktualizacji, czyli rozwoju zgodnego z naturą. Nie
polega ona jedynie na zaspokojeniu potrzeb podstawowych, ale obejmuje proces doskonalenia się, czyli etap metapotrzeb, czerpie satysfakcję z „bycia” (being) podczas „stawania się” (becoming).
Człowiek samoaktualizujący się wzmacnia „ja”, zaciera różnice pomiędzy obowiązkiem a
przyjemnością, ponieważ stają się tym samym. Samoaktualizacja jest jednak procesem, który zaczyna się od poziomu braku i obronności, następnie przechodzi w stawanie się, by na końcu osiągnąć stan bycia, zaktualizowania. W ostatnim z nich możliwe są gwałtowne doświadczenia, realizowane są innego typu potrzeby, nazwane B- potrzebami. Maslow zwraca szczególną uwagę na miłość typu B i D. Pierwsza z nich opiera się na partnerstwie, zdolności dawania czegoś z siebie, jest niemożliwa do zaspokojenia, zapewnia rozwój. Druga z kolei jest wynikiem potrzeby, którą trzeba zaspokoić, dlatego też jest egoistyczna i nietrwała.


(…)

… się narzędziem ducha- osiągnięcie tej fazy
przejawia się w działaniach (sensownych i wynikających z wewnętrznego przekonania)
- rozwój duchowy- następuje w momencie przejęcia kontroli nad organizmem psychofizycznym przez ducha. Proces ten nie jest możliwy do zakończenia- śmierć jest tylko jego przerwaniem. Realizacja jest jedynie częściowa, a rozwój nie może być celem samym w sobie (stanowi efekt uboczny
… jest podstawą egzystencji
człowieka. Wszelkie frustracje czy nerwice wynikają z braku spełnienia woli sensu- wówczas obwinia
się otoczenie, dzieciństwo za bieżące wydarzenia. Próbą pomocy jest logoterapia, mająca na celu
urzeczywistnienie potencjału drzemiącego w każdej osobie. Dzięki terapii możliwe jest stanie się
tym, kim może się być.
Frankl określił także strukturę bytu:
Człowiek jest bytem złożonym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz