Psychologia humanistyczna, samorealizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia humanistyczna, samorealizacja - strona 1 Psychologia humanistyczna, samorealizacja - strona 2 Psychologia humanistyczna, samorealizacja - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia humanistyczna, samorealizacja, Maslow. zrodziła się w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia i bardzo szybko zdobyła sobie ogromną popularność stając się trzecią siłą psychologii, obok psychoanalizy i behawioryzmu.
Postulaty psychologii humanistycznej Psychologia humanistyczna interpretuje człowieka jako podmiot autonomiczny, który przyjmuje postawę badawczą wobec rzeczywistości, który obserwuje, przewiduje, planuje i wnioskuje i który zgodnie z posiadaną wiedzą przystosowuje się do świata i kształtuje go. Podstawą filozoficzną czyni egzystencjalizm, personalizm i fenomenologię. Również pod względem metodologii zajmuje stanowisko odmienne niż behawioryści lub psychoanalitycy. Ci pierwsi, zgodnie z ogólną koncepcją człowieka i nauki, preferowali techniki eksperymentalne (eksperyment laboratoryjny), drudzy wypracowali szereg skomplikowanych technik, pozwalających dotrzeć do sfery nieświadomości. Psychologowie humanistyczni największą wagę przywiązują do badania aktualnego doświadczenia, stosując w tym celu różne odmiany opisu fenomenologicznego, a także introspekcyjnego.
Celem psychologii humanistycznej jest koncentracja na opisie niepowtarzalnych właściwości indywiduum. Specjaliści analizujący psychologię humanistyczną wskazują, że można wyodrębnić jej sześć podstawowych postulatów :
* upodmiotowienie sytuacji badawczej (badacz i badany stanowią my);
* dialog zamiast manipulacja, ponieważ w każdej sytuacji badawczej ludzie mogą przejawiać odmienne właściwości;
* komunikacja - niezbędna nie tylko z osobami badanymi, ale także z odbiorcami;
* łączenie psychologii jako nauki z psychologią jako praktyką, czego przykładem jest psychoterapia;
* uwzględniane perspektywy badanego (a nie tylko badacza), jako że zachowanie wyznaczone jest przez aktualny obraz rzeczywistości;
* odwołanie się do empatii jako najbardziej efektywnego kanału komunikacyjnego.
W toku rozwoju pojawiają się rozmaite sprzeczności między wewnętrznymi i zewnętrznymi kryteriami oceny danego zachowania. Wewnętrznym kryterium jest to, czy zachowanie sprzyja samoaktualizacji. Zewnętrzne kryterium to akceptacja - w tym wypadku ważne jest to, czy zachowanie zapewnia podmiotowi akceptację społeczną. Kierowanie się kryteriami zewnętrznymi jest często (a właściwie zawsze) destrukcyjne dla rozwoju, ponieważ blokuje możliwości zaspokojenia najważniejszych potrzeb i prowadzi do zaburzeń psychicznych. Kierując się kryterium wewnętrznym człowiek unika ograniczeń wolności. Człowiek sterowany od wewnątrz dysponuje swobodą wyboru zachowań. Człowiek wewnątrzsterowny jest podmiotem a jego zachowanie wyrazem podmiotowości w odróżnieniu od człowieka-przedmiotu, którego zachowanie jest efektem manipulacji zewnętrznej.

(…)

…, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne.
* Potrzeby fizjologiczne (najniższy poziom, jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia) gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka
4.Psychologia poznawcza
(ang. Cognitive psychology), inaczej kognitywizm…
… rzeczywistości, zmierzający do rozwiązywania określonych problemów (zadań, zagadnień)
Procesy myślenia:
* analiza
* synteza
* uogólnianie
* abstrahowanie
* porównywanie
* klasyfikowanie
* wnioskowanie
Psychologia poznawcza wykorzystuje badania psychologii, biologii, językoznawstwa i informatyki Porównuje w swych pracach człowieka do komputera i przejawia silną fascynację możliwościami ludzkiego mózgu, dążąc…
… do stworzenia sztucznej inteligencji. (Cognitive science)
Koncepcja poznawcza:
* odrzuca obraz człowieka reaktywnego oraz wizerunek człowieka niedoskonałego,
* jednostka jest samodzielnym podmiotem przyjmującym postawę badawczą wobec rzeczywistości,
* obserwuje świat przewiduje, formuje hipotezy, planuje, eksperymentuje i wnioskuje zgodnie z posiadaną wiedzą - przystosowuje się do świata i kształtuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz