Wykład - podstawowe nurty w psychologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podstawowe nurty w psychologii - strona 1 Wykład - podstawowe nurty w psychologii - strona 2 Wykład - podstawowe nurty w psychologii - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE NURTY JAKIE MOŻNA SPOTKAĆ W PSYCHOLOGII. BEHAWIORYZM. Koncepcja psychologiczna człowieka jest jawną lub ukrytą ideą proponowaną przez dany (na przykład dominujący w wybranym okresie) nurt teoretyczny w psychologii; dotyczy kilku kwestii; Kim jest człowiek, jaki jest człowiek, oraz jakie są podstawowe mechanizmy jego zachowania. Koncepcja psychologiczna człowieka jest więc zbiorem założeń przyjętych a priori (lub wynikających z doświadczenia) na temat tego, co w ludziach jest uniwersalne i ponadczasowe. FUNKCJE TEORII PSYCHOLOGICZNEJ - zawiera kategorie do opisu zachowania człowieka. - stanowi model teoretyczny zawierający pogląd i założenia, które wpływają na to, co będzie badane oraz w jaki sposób. Koncepcje psychologiczne odwołują się do pewnego zbioru założeń dotyczących natury ludzkiego funkcjonowania. 1. LUDZIE SĄ SOBIE PODOBNI - mają wspólne właściwości dla naszego gatunku. 2. LUDZIE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PEWNĄ ILOŚCIĄ STAŁYCH WŁAŚCIWOŚCI. (wygląd zewnętrzny ; lecz nie jest to najważniejsze) (np. właściwości temperamentalne, upodobania) 3. ISTNIEJĄ ZEWNĘTRZNE DOMINANTY LUDZKICH ZACHOWAŃ. (biologiczne, kulturowe, społeczne), które mają charakter stały i powszechny. 4. CZŁOWIEK FUNKCJONUJE ODRĘBNIE I NIEZALEŻNIE OD SWOJEGO OTOCZENIA. 5. CZŁOWIEK JEST ELEMENTEM SYSTEMU SPOŁECZNEGO, KULTUROWEGO, EKOLOGICZNEGO. DOMINANTY LUDZKIEGO ZACHOWANIA BEHAWIORYZM; zachowanie człowieka jest rezultatem działania bodźców zewnętrznych. PSYCHOANALIZA; zachowanie człowieka jest rezultatem działania sił wewnętrznych (popędów). PSYCHOLOGIA POZNAWCZA; zachowanie człowieka jest rezultatem działania potrzeby eksploracji i procesów poznawania. PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA; zachowanie człowieka jest rezultatem doświadczanej akceptacji. BEHAWIORYZM (1913 John Watson;Behaviorism;) ü behawioryzm jako nauka o zachowaniu ü koncentracja na zewnętrznym zachowaniu ü zaprzeczenie istnienia świadomości, ponieważ nie można zmierzyć jej przejawów i tym samym stwierdzić jej istnienia ü stworzenie metody badania: obiektywnej, mierzalnej, obserwowalnej ü stworzenie naukowej metody badania tj. metody w której twierdzenia mogą być sprawdzone przez każdego kto taką metodę zastosuje ü podstawowa metoda poznania; eksperyment w warunkach laboratoryjnych, głównie badania zwierząt. PRAWDZIWE JEST TO CO PROWADZI DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WIEDZA PSYCHOLOGICZNA q kontrola zachowania innych q przewidywanie zachowania innych q wpływ na zachowanie innych ZACHOWANIE CZŁOWIEKA JEST REAKCJĄ NA CAŁY UKŁAD BODŹCÓW DZIAŁAJACYCH NA NIEGO, NA CAŁĄ STRUKTURĘ BODŹCOWĄ. ZACHOWANIE CZŁOWIEKA OPISUJE FORMUŁA S - R S; bodziec R; reakcja MODYFIKACJA FORMUŁY S-R S - - R Edward Chase Tolman S; O; R S; bodziec O; organizm R; reakcja PSYCHOANALIZA; (podejście psychologiczne) Psychoanalityczne myślenie o rozwoju osobowości człowieka i zaburzeniach Zygmunt Freund (1856-1939) lekarz wiedeński.

(…)

… na rozwój i dorosłe życie osoby. POPĘDY I INSTYNKTY; jako źródła energii psychologicznej człowieka. Freud uważał, że ludzkim zachowaniem kierują dwa popędy. libido; energia psychiczna popychająca człowieka do poszukiwania przyjemności zmysłowych. Inaczej Eros. popęd śmierci; energia psychiczna skłaniająca człowieka do działań agresywnych destruktywnych. Inaczej Thanatos. PROCESY NIEŚWIADOMOŚCI Zachowanie…
… dwie antagonistyczne części osobowości id i superego oraz trzeci ego, która łagodzi konflikty pomiędzy pozostałymi. Id, superego i ego, stanowią dynamiczne procesy posiadające własne źródła i role do spełniania. ID reprezentuje procesy pochodzenia biologicznego jest utożsamiane z działaniem popędów jest kreowane ZASADĄ PRZYJEMNOŚCI; tj. wymaga natychmiastowego zaspokojenia potrzeb bez możliwości odroczenia gratyfikacji, nie dbając o konsekwencje działania irracjonalne, na zasadzie impulsu. jest w obszarze nieświadomości ludzkiej psychiki. SUPEREGO jest utożsamiane z ludzkim sumieniem stanowi psychiczny zapis ideałów i norm człowieka odpowiada za kontrolę impulsów i zachowań dokonuje cenzury ludzkiego postępowania pozostaje na drodze przyjęcia zewnętrznych (tj. społecznych) norm i zakazów zawiera idealną wizję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz