psychologia ogólna - introspekcjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 10731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
psychologia ogólna - introspekcjonizm  - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera zagadnienia z obszaru podstaw psychologii. Krótka geneza słowa "psychologia". Dziedziny psychologii: ogólna, rozwojowa, wychowawcza, różnic indywidualnych, społeczna, pracy, bezrobocia i zwierząt. Charakterystyka kierunków funkcjonujących w psychologii. Introspekcjonizm - historia, założenia, metodyka. Behawioryzm - (Wadson i Skinder), geneza, podstawowe założenia, rodzaje uczenia się. Psychoanaliza (Freud) - założenia, teorię wewnętrznej organizacji psychiki (elementy. Psychologia poznawcza - alternatywne wobec dwóch tradycyjnych teorii: behawiorystycznej i psychoanalitycznej, podstawowe założenia, pojecie struktury poznawczej, koncepcje poznawcze Rageta, adaptacja jako forma przystosowania. Psychologia humanistyczna - (Maslov, Allpart, Rogers), znaczenie czowieka, odrzucenie koncepcji zewnątrz sterowność, piramida Maslova. Pojęcie sytuacji, pojęcie sytuacji trudnej. Frustracja i stres, mechanizmy obronne. Definicja Tomaszewskiego, elementy każdej sytuacji, sytuacja trudna, definicja Tyszkowej, rodzaje trudności. Pojecie frustracji i znaczenia we współczesnej literaturze. Stres, pojecie Seley?ego, 3 fazy reakcji na stres Reykowskiego, mechanizmy obronne. Pojecie osobowości, 3 definicje Freuda, teorie osobowości: teorie Freud?owskie, teorie neopsychoanalityczne, teorie pola, teorie czynnikowe, teorie uczenia się, teorie humanistyczne. Teorie czynnikowe Hansa Eysencka.

PSYCHOLOGIA OGÓLNA
WYKŁADY
ZAJĘCIA I
1.Termin psychologia wywodzi się z języka greckiego, w którym psyche oznacza duszę, a logos naukę. Tematyka psychologii pojawiała się w przeszłości. W połowie XIX wieku psychologia wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina naukowa, a termin dusza został zastąpiony pojęciem psychika. Symboliczna data powstania psychologii to 1979 rok. Data ta związana jest z tym, że w Lipsku powstało pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej, które zostało założone przez Wilhelma Wundta. Współcześnie psychologia jako nauka zajmuje się zjawiskami psychicznymi i ich opisem, badaniem oraz wykrywaniem związków i zależności zachodzących pomiędzy nimi.
2.W celu uporządkowania wiedzy wyodrębniły się dziedziny psychologii:
a) psychologia ogólna- zajmuje się poznaniem zasadniczych prawidłowości życia psychicznego a w szczególności funkcjonowaniem procesów i właściwości psychicznych.
b)psychologia rozwojowa- zajmuje się przemianami psychicznymi człowieka zachodzącymi we wszystkich okresach jego życia, począwszy od poczęcia aż do śmierci.
c)psychologia wychowawcza- zajmuje się psychologicznymi zagadnieniami wychowania i nauczania, a także doświadczeniem metod dydaktycznych i wychowawczych.
d)psychologia różnic indywidualnych- przedmiotem zainteresowań są różnice występujące pomiędzy poszczególnymi jednostkami i przyczyny ich występowania.
d)Psychologia społeczna- zajmuje się problematyką wpływu sytuacji społecznych na jednostkę, a także funkcjonowania jednostki w grupie społecznej.
e)psychologia pracy- zajmuje się badaniem procesów i właściwości psychicznej przejawiających się w trakcie pracy.
f)psychologia bezrobocia- zajmuje się funkcjonowaniem psychicznym jednostki pozbawionej pracy.
g)psychologia zwierząt- zajmuje się funkcjonowaniem psychicznym zwierząt.
ZAJĘCIA II i III
1.Kierunki funkcjonujące w psychologii:
a)introspekcjonizm
Pojawił się pod koniec XIX wieku. Introspekcjoniści wychodzili z założenia, że psychologia jest to nauka o zjawiskach psychicznych, natomiast psychika to dla nich świadomość. Psychologia miała być nauką o przeżycia

(…)

… mało odporne na stres, gdyż ich emocje są silne i długotrwałe. Łatwo ulegają nastrojom, SA drażliwi, skłonni do stanów lękowych, podatni na depresje, często cierpią na bezsenność. Uskarżają się na nieustające kłopoty.
Psychotyczność, jest to wymiar w którym na 1 biegunie pojawiają się takie cechy jak altruizm, empatia, uspołecznienie. Natomiast 2 biegun opisuje przestępczość, psychopatię i schizofrenię. Osoby uzyskujące wysokie wyniki na tej skali SA zimne, bezosobowe, nie potrafią współczuć SA nieprzyjazne, nieufne. Klasyczny psychotyk to człowiek samotny, nie zważający na ludzi, nigdzie nie zadomowiony, może być czasami okrutny i nieludzki.
PODSUMOWANIE:
Wyróżniamy 4 typy temperamentu:
Melancholik[M], choleryk[Ch], sangwinik[S], flegmatyk[F]

… naturalnych(zasada przyjemności- nią się tu kierujemy)
-Ego, to świadomość, kierujemy się zasadą realizmu.
-Superego, to inaczej zasady, normy postępowania, kierujemy się zasadami moralnymi.
Osobowość człowieka jest rozdarta pomiędzy id a superego. Zdaniem Freuda, umiejętność dokonania wyboru pomiędzy nimi świadczy o dojrzałości.
d)psychologia poznawcza
Koncepcje poznawcze powstały w latach 60 XX wieku…
…. Prawdopodobnie Freud o takim człowieku by powiedział, że kieruje się on zasadą przyjemności.
Typowy introwertyk lubi samotność, woli czytać książki niż przebywać w towarzystwie. Jest powściągliwy, przyjaciół ma niewielu, a w ich doborze jest wymagający. W działaniu kieruje się maksymą ”sto razy pomyśl a potem zrób”. Sprawy dnia powszedniego traktuje bardzo poważnie. Lubi wieść uporządkowany tryb życia. Uczucia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz