Kształtowanie relacji pracowniczych-podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie relacji pracowniczych-podstawowe pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

1.Założenia psychologii introspekcyjnej
Psychologia introspekcyjna to nauka o człowieku i jego duchowości. Wundt kładł nacisk na bezpośrednie badanie świadomości- introspekcję( analiza stanów psychicznych, wnętrza postaci i jej przemyśleń. Psychika była rozumiana jako świadomość indywidualna - przedmiot jej badań stanowiła psychika dowolnej jednostki ludzkiej -( Stanom psychicznym przysługują specyficzne własności , inne, niż własności przypisywane rzeczom fizykalnym. Nie mają wymiaru przyczynowo- skutkowego , ani przestrzennego, jedynie wymiar czasowy. 2.Plusy i minusy behawioryzmu.
Plusy:- szybko kształtuje zachowanie, - uczy adaptacji do środowiska, - zachowanie można mierzyć.
Minusy : - może nie prowadzić do internalizacji zachowania, - uczący przystosowuje się do słabego środowiska, - mierzone zachowanie może nie odzwierciedlać prawdziwych zmian.
3.Podstawy neobehawioryzmu
neobehawioryzm, psychol. kierunek w psychologii; w przeciwieństwie do behawioryzmu klas. nie ogranicza się do opisu i statyst. analizy związków między bodźcami i reakcjami, lecz dopuszcza ich interpretowanie (wyjaśnianie) za pomocą hipotetycznych zmiennych pośredniczących, występujących między bodźcem i reakcją.
4.Założenia psychoanalizy
Jest to koncepcja teoretyczna pochodząca od Z. Freuda . Wyjaśnia ona strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowości człowieka, działaniem nieświadomych mechanizmów motywacyjnych pozostających we wzajemnym konflikcie. Metoda diagnozy i terapii zaburzeń psychologicznych polegająca na odkrywaniu i interpretacji nieświadomych konfliktów emocjonalnych pacjenta.
5.Teorie pochodne od psychoanalizy
psychologia analityczna, postać psychoanalizy sformułowana przez C.G. Junga w polemice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako wszelką postać energii psychicznej; w strukturze psychiki wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową (jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z archetypami. psychoanaliza społeczna, kierunek będący kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze skrajnym determinizmem biologicznym (seksualnym) S. Freuda, a w zamian podkreślający znaczenie czynników społecznych i kulturowych w kształtowaniu osobowości; wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej sytuacji społ.; główni przedstawiciele: K. Horney, H.S. Sullivan,. psychologia indywidualna, koncepcja opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera; uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determinujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kompensacyjnych.
psychologia humanistyczna, kierunek w psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagadnienie zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobowości ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możliwości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowanie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki między psychiką, ciałem i duchowością; C E. Fromm. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz