Psychologia humanistyczna - Zasada holizmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia humanistyczna - Zasada holizmu - strona 1 Psychologia humanistyczna - Zasada holizmu - strona 2 Psychologia humanistyczna - Zasada holizmu - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7/8 PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA Istota "przełomu humanistycznego": Zmiana obrazu człowieka.
Uwarunkowania biologiczne a uwarunkowania kulturowe: Gdzie tkwi źródło "zła"?
Zasada holizmu. Świadomość i samoświadomość. Wolność wyboru. Celowość działań -orientacja ku przyszłości. Istota autentyczności -"..istnienie człowieka pozostaje w harmonii z istnieniem świata" (Bugental.).
W przybliżeniu:
otwarcie na świat zewnętrzny (świat innych ludzi);
otwarcie na samego siebie (swoje emocje, potrzeby i doświadczenia);
przyzwolenie (akceptacja) świata i siebie
Świadomość a:
-poczucie skończoności własnego istnienia;
-możliwość dokonywania wyboru (doświadczanie autonomii);
-poczucie odpowiedzialności za własny los;
Przełom humanistyczny a koncepcja zdrowia psychicznego: Idea samoaktualizacji (Maslow, Rogers, Perls).
KONCEPCJA A. MASLOWA :
1. pojęcie natury ludzkiej
2. pojęcie samourzeczywistnienia
3. konsekwencje "zanegowania" wewnętrznej natury człowieka;
3. Motywacja deficytu (niedoboru) a motywacja wzrostu;
4. zaspokojenie potrzeb podstawowych jako warunek samoaktualizacji.
PODSTAWOWE POJĘCIA TEORIIA.MASLOWA Samoaktualizacja- urzeczywistnienie natury człowieka ,jego wrodzonych potencjalności= rozwój. W wymiarze jednostkowym proces niepowtarzalny
Ludzie samoaktualizujący się a ludzie „jedynie zdrowi” 1- Psychologia poziomu braku i obronności -zamkniętość ,motywacja oparta na schemacie homeostatycznym lub schemacie redukcji napięcia psychicznego 2- Psychologia stawania się ,samoaktualizacji -dynamiczna otwartość ,zmienność ,samoprzekształcanie się ,czyli dochodzenie do głosu wewnętrznej natury;
Zaawansowany proces samoaktualizacji charakteryzuje się coraz częstszym występowaniem stanów bycia tzw. doświadczeń szczytowych 3- Psychologia bycia ,zaktualizowania się -stanstatyczny ,pozbawiony dążeń motywacyjnych ,stan przekroczenia siebie ,własnego ja
POTRZEBY A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI Potrzeby -braku i potrzeby wzrostu (metapotrzeby); dyspozycja; aktualny stan;
Niezaspokojenie potrzeb -patologia psychiczna
Potrzeby niższe:
Fizjologiczna
Bezpieczeństwa
Afiliacji
Zaspokojenie tych potrzeb wyznacza tendencje rozwojowe: obrona lub rozwój
Mechanizm hedonistyczny jako podstawa zachowania.
Intensywność przyjemności związanych z obroną i przyjemności związanych z rozwojem wyznacza motywację jednostki do konkretnych zachowań.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz