Humanistyczne podejście do osobowości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Humanistyczne podejście do osobowości-opracowanie - strona 1 Humanistyczne podejście do osobowości-opracowanie - strona 2 Humanistyczne podejście do osobowości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

HUMANISTYCZNE PODEJŚCIE DO OSBOWOŚCI
Istota “przełomu humanistycznego” - zmiana koncepcji człowieka
gdzie tkwi źródło zła: uwarunkowania biologiczne a kulturowe
zasada holizmu
świadomość i samoświadomość
wolność wyboru
celowość działań - orientacja na przyszłość
Podstawowe postulaty psychologii humanistycznej (Bugental)
“człowiek jako taki jest czymś więcej niż sumą swoich części” (swoistość gatunku ludzkiego)
“człowiek istnieje w środowisku ludzkim” (aspekt interpersonalny)
“człowiek jest świadomy” (ciągły charakter świadomości, świadomość jako podstawowy składnik ludzkiego istnienia, choć nie wszystkie treści dostępne)
“człowiek dysponuje wyborem”, może się zmieniać (fenomenologicznie)
“człowiek działa celowo” (kierunkowość działań, na podstawie intencjonalności buduje się tożsamość; zarówno dążenie do równowagi - zachowawczość, jak i jej braku, przekraczania - zmienność )
Co wyróżnia kierunek humanistyczny?
troska o człowieka: odrzucenie dystansu
metody- wtórne wobec sensu podejścia do człowieka, choć konieczne aby gromadzić rzetelną wiedzę
humanistyczny model wartości: doświadczenie człowieka relatywizm wszelkiej wiedzy: podkreślanie zmienności
odwoływanie się do podejścia fenomenologicznego
Pojęcie AUTENTYCZNOŚCI
sposób, w jaki człowiek istnieje gdy “...istnienie człowieka pozostaje w harmonii z istnieniem świata”
autentyczność egzystencjalna powstaje w wyniku braku rozdźwięku między podmiotem a przedmiotem (jaźnią a światem)
brak zniekształceń
zrozumienie i akceptacja świata własnych przeżyć
Pewniki (cechy) świadomości SKOŃCZONOŚĆ, ograniczoność, niepepłność
poczucie skończoności własnego istnienia ale także poczucie, że zakres własnej świadomości mógłby być szerszy
konsekwencja: względność (ponieważ nie wiemy wszystkiego)
lęk przed losem i śmiercią
MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA
oddziaływanie na świat zewnętrzny, zmiana perspektywy
konsekwencja: odpowiedzialność (zainteresowanie podejmowanymi działaniami)
lęk przed potępieniem i poczucie winy
WYBÓR
działania wpływają na strumień świadomości, troska o te działania
konsekwencja: subiektywne doświadczanie autonomii
lęk przed utratą poczucia sensu i poczuciem pustki
ALIENACJA
istnienie innych, odrębność a powiązanie z innymi

(…)

…; aktywność twórcza; pozytywny stosunek do innych (zaufanie, szacunek).
Podstawowe pojęcia: 1) SAMOAKTUALIZACJA
tendencja organizmu do samourzeczywistniania jego potencjalnych możliwości; wyraża się w przechodzeniu:
od prostoty do złożoności
od zależności do niezależności
od sztywności (fiksacji) do swobody ekspresji
próba operacjonalizacji motywu do samoaktualizacji: 15-itemowa skala Jonesa i Crandalla (1986), dotycząca: (a) zdolności do działania w sposób niezależny, (b) samoakceptacji i pozytywnej samooceny, (c) akceptacji własnego życia emocjonalnego, oraz (d) zaufania w relacjach intepersonalnych. Przykłady itemów:
Jest dla mnie rzeczą ważną, by to co robię spotkało się z aprobatą innych ludzi (F) Często boję się, że coś jest ze mną nie tak (F) Nie wstydzę się żadnego z moich uczuć` (P) Wierzę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz