WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 8

Wykład - Warunki trwałości postaw

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Warunki trwałości postaw. Silne postawy nie zmieniają się. Wyróżniamy dwa komponenty silnej postawy, które czynią ją odporną na zmianę: Zaangażowania- chroni postawę przed sprzecznymi z nią informacjami. Ludzie są bardziej zaangażowani w silną postawę- są mocniej przekonani o jej słuszności i pew...

Wykład - Zagadka konformizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Zagadka konformizmu: dlaczego jedni ludzie wpływają na innych? Przykłady z życia i z badań. Konformizm jest zmianą w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi. (Aronson) Konformizm o dostosowanie przez ludzi swoich postaw, przekonań i zachowania do norm społecznych ...

Wykład - Zasady i cechy procedury korelacyjnej w psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Zasady i cechy procedury korelacyjnej w psychologii (podaj przykład z psychologii religii) - Metody korelacyjne służą ustaleniu, w jakim stopniu dwie zmienne (por. pyt 35. Pojęcie zmiennej), cechy czy atrybuty związane sa ze sobą, czy i...

Wykład - Zjawisko deindywiduacji i jego rola w powstawaniu zachowań a...

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Zjawisko deindywiduacji i jego rola w powstawaniu zachowań antyspołecznych. deindywiduacja - utrata normalnej kontroli nad zachowaniem, co prowadzi do wzrostu impulsywności i patologiczności czynów. Związana jest z poczuciem tzw. zagubienia w tłumie, anonimowości, dzięki której ludzie częściej dopu...

Wykład - Typy wzmocnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Typy wzmocnień, rola nagrody i kary w tworzeniu nawyków i trwałych nastawień. Wzmocnienia (ważne dla człowieka konsekwencje zachowania instrumentalnego, sterujące jego działaniem) są różnorodne. Szczególne znaczenie ma jednak wyróżnienie wzmocnień pozytywnych (pożądane i korzystne) i negatywnych (n...

Wykład - Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psyc...

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785

Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psychologicznym. (Wybieram jeden z wielu możliwych i opisuję). Mój wybór sugerowany : Psychoanaliza. Jest to teoria rozwoju typu A (tak jak powyżej przedstawiona Piageta), wg której rozwój jest długotrwałym procesem kierunkowych zmian struktur...