Wykład - Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psychologicznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psychologicznym - strona 1 Wykład - Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psychologicznym - strona 2

Fragment notatki:

Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psychologicznym. (Wybieram jeden z wielu możliwych i opisuję). Mój wybór sugerowany : Psychoanaliza. Jest to teoria rozwoju typu A (tak jak powyżej przedstawiona Piageta), wg której rozwój jest długotrwałym procesem kierunkowych zmian struktury i jej funkcji, zmierzających ku określonym stanom końcowym lub celom, które z reguły są wartościowane pozytywnie. Teorie te są fazowe. teoria rozwoju psychoseksualnego Freuda (patrz : opracowanie pytania 5)
teoria Erika Eriksona (1959, 1968) każda kolejna faza rozwojowa warunkowana jest rozwiązaniem konfliktu przez jednostkę lub polega na przezwyciężeniu konfliktu psychospołecznego (razem mamy 8 takich faz, 3 ostatnie to fazy dorosłości). Każdy etap rozpoczyna się uświadomieniem sobie problemu, jako zadania rozwojowego. Erikson zajął się wzajemnymi powiązaniami między ego a wpływami społecznymi w procesie kształtowania się poczucia tożsamości (a nie jak Freud - popędem seksualnym w id). Ego jest tu autonomiczne w stosunku do id jest to nieuświadomiony przez jednostkę indywidualny styl syntezy doświadczenia (określający tożsamość Ja), zdolnością do przezwyciężania konfliktów i do działania w świecie społecznym. W przeciwieństwie do Freuda, mimo wagi etapu dzieciństwa, uważa że proces kształtowania tożsamości nie kończy się, trwa do śmierci. Kryzysy mogą osłabiać ego i prowadzić do patologii. Zasada epigenezy - wszystko to, co wzrasta, wzrasta zgodnie z podstawowym planem powstawania części, z których każda wykształca się w specyficznym dla siebie czasie i dominuje tak długo, dopóki nie powstaną pozostałe części, aby utworzyć funkcjonalną całość. Stadia rozwoju (kształtowanie się ego):
1)wiek: 0-1 konflikt:ufność-nieufność osiągnięcie zaufania do matki/opiekuna
2)2-3 autonomia: wstyd i zwątpienie samokontroli i poczucia odrębności
3)4-5 inicjatywa, poczucie winyorientacja na cele i inicjatywność w działaniu
4)6-12pracowitość - poczucie niższości poczucie własnych kompetencji
5)13-18 tożsamość - jej rozproszenie odpowiedź na pytanie: kim jestem i kim mogę być? oraz wierność sobie
6) 19-25 intymność - izolacja osiągnięcie zdolności do miłości bez utraty poczucia własnej tożsamości
7)26-40 generatywność - stagnacja potrzeba opieki nad młodymi, troska o los młodych generacji 8)41- do końca integralność ego - rozpacz mądrość życiowa, pozytywny bilans życia
Koncepcja indywiduacji C.G. Junga (1875 - 1961)
Człowiek w ciągu życia rozwija się, stając się coraz bardziej ludzkim. Wysiłek człowieka do osiągnięcia równowagi w stosunkach ze światem oraz z sobą samym (dążenie do integracji wewnętrznej - dzięki jaźni).Nie wyróżnił dokładnych faz.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz