Wykład - Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 5810
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta - strona 1 Wykład - Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta - strona 2

Fragment notatki:

Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta (1896-1980)
1. Jest to tzw. teoria poznawczo-rozwojowa, której głównym założeniem jest uznanie, iż istotą rozwoju psychicznego jest: rekonstrukcja i reintegracja struktur poznawczych. W rozwoju indywidualnym wcześniejsze sposoby myślenia przekształcają się w nowe, bardziej adekwatne i bardziej zrównoważone struktury poznawcze. W procesie tym obserwujemy przejście od jednostronnego sposobu myślenia (związanego z operacjami wykonywanymi na przedmiotach) poprzez odwracalne operacje umysłowe (rozważanie w myśli wiele wariantów działań) dochodzimy do w pełni zinterioryzowanego myślenia wieloaspektowego. W toku rozwoju system poznawczy dąży do zrównoważenia, u którego podstaw są dwa ściśle ze sobą powiązane procesy:
a) asymilacja - włączanie struktur zewnętrznych do już ukształtowanych struktur poznawczych
b) akomodacja - proces dostosowywania struktur wewnętrznych do struktur asymilowanych, w wyniku czego dochodzi do ich przekształcenia
stan równowagi między tymi dwoma procesami nazywamy adaptacją
Stan ten jest też związany z odwracalnością struktury umysłowej tj. ze współwystępowaniem wraz z każdą operacji umysłowej operacji do niej odwrotnej, likwidujące skutki działania pierwszej. Operacje formalne - operacje na operacjach - tworzą zamknięty system działań logicznych i są najlepiej zrównoważonymi formami poznania.
2. Rozwój poznawczy ma charakter stadialny, nieodwracalny:
Stadia rozwoju: inteligencja sensomotoryczna inteligencja przedoperacyjna operacje konkretne operacje formalne (rozwój jest efektem procesu dojrzewania biologicznego wzbogaconego o wpływy kultury). Efektem tego procesu jest dojście do „dojrzałości poznawczej” tj. do zrównoważenia wewnętrznego operacji umysłowych, zdolności jednostki do stosowania formalno-operacyjnych sposobów myślenia. Prace Piageta zmieniły obraz dziecka jako biernie kształtowanego przez wpływy środowiska. Wg niego dziecko od samego początku poszukuje aktywnie stymulacji i organizuje doświadczenie zdobywane na drodze interakcji ze światem zewnętrznym. Po okresie adolescencji polega wyłącznie na stopniowym konsolidowaniu i stabilizowaniu się formalnych sposobów rozumowania logicznego lub na wyrównywaniu ewentualnych opóźnień rozwojowych spowodowanych czynnikami biologicznymi lub socjo-kulturowymi).
Opis stadiów rozwoju: wiek: 0-2 lata życia inteligencja sensomotoryczna charakterystyka: ćwiczenia odruchów i manipulacji tworzących interesujące dziecko doznania efekt: stałość przedmiotu.
wiek: 2-6 inteligencja przedoperacyjna celowe eksperymentowanie na przedmiotach, świadome planowanie działań oparte na reprezentacjach przedmiotu efekt: czynności symboliczne wraz z mową, zdolność do zachowania stałości cech (barwa, kształt), rozumowanie transdukcyjne.


(…)

…. Teoria Piageta ma wielki wpływ na koncepcje rozwoju, jednak spotkała się z dużą krytyką (Strelau:264-265)
Ponadto:
3. Piaget mówi: gromadzenie samowiedzy zależne jest nie tylko od bogactwa doświadczeń, ale i od rozwoju narzędzi poznawczych oraz zdolności umysłu do intelektualnego ogarniania świata. 4. Piaget uznaje odrębność procesów poznawczych i językowych. Uważa on, że rozwój poznawczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz