Wykład - Proces kształtowania się postaw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Proces kształtowania się postaw - strona 1 Wykład - Proces kształtowania się postaw - strona 2 Wykład - Proces kształtowania się postaw - strona 3

Fragment notatki:

Proces kształtowania się postaw: rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych
Trzy najważniejsze mechanizmy genezy postaw to 1. Nabywanie przekonań na temat właściwości obiektu, 2. Przeżycia emocjonalne związane z danym obiektem raz 3. Własne zachowania kierowane na ów obiekt. Wymienia się też przejmowanie gotowych postaw od innych ludzi.
Postawa jako rezultat przekonań łączy się z poglądem, że nasz stosunek emocjonalny do danego obiektu wynika ze świadomej opinii na jego temat. Czyli nasza postawa ma charakter postpoznawczy. Nasze przekonanie oznacza przypisanie obiektowi jakiejś właściwości, np. „ukończenie studiów podwyższa prestiż społeczny”, może być to w wyniku obserwacji, wnioskowania lub otrzymania takiej wiadomości od jakiegoś nadawcy. Właściwość ta może być przypisana z różną siłą (niektórzy wierzą w to bardzo mocno, niektórzy słabiej). Każde przekonanie implikuje też pewną cząstkową ocenę obiektu podstawy, np. dla niektórych prestiż jest silnie pozytywny, dla innych - obojętny. Wg. wzoru na model postawy doskonale racjonalnej Px=Σp1o1 ogólna postawa wobec obiektu równa się sumie iloczynów siły przekonań i ocen cząstkowych implikowanych przez owe przekonania. Badania wykazują, że na podstawie znajomości siły przekonań i implikowanych przez nie ocen cząstkowych można przewidzieć ogólną postawę wyznawcy tych przekonań wobec danego obiektu. Jednakże przewidywania takie bywają dalekie od doskonałości, gdyż często stosunek emocjonalny do obiektu wykształca się bez pośrednictwa naszych świadomych czy jakichkolwiek przekonań na jego temat.
Najprostszy i bardzo często występujący mechanizm kształtowania się postawy bez pośrednictwa przekonań na temat jej obiektu to warunkowanie klasyczne (czyli postawa jest rezultatem emocji). Podstawowy mechanizm polega na tym, że wielokrotne pojawianie się obiektu z towarzyszącą mu dowolną nagrodą prowadzi do wykształcenia się pozytywnego stosunku do tego obiektu, zaś pojawienie się tego samego obiektu w trakcie zdarzenia karzącego prowadzi do wytworzenia stosunku negatywnego. Czyli obiekty które miały pierwotnie znaczenie obojętne nabierają dodatniego lub ujemnego poprzez skojarzenie z obiektami, które dane znaczenie już mają. Robiono badania, w których początkowo obojętnymi obiektami były na przykład bezsensowne słowa, albo nazwy mało znanych osobie badanej narodów, a bodźcami które z nimi współwystępowały i użyczyły im swego znaczenia afektywnego były słowa o silnie oceniającej treści, typu „paskudny” czy „szczęśliwy”, albo nazwiska sławnych ludzi („Einstein”, „Hitler”). Podobnym mechanizmem jest przeniesienie ustosunkowania z bodźca wywołującego reakcję emocjonalną na współwystępujący z nim obiekt postawy. W przeciwieństwie do warunkowania klasycznego przeniesienie takie nie wymaga, żeby współwystępowanie obiektu postawy z bodźcem emocjo rodnym pojawiało się wielokrotnie - wystarczy że współobecność będzie jednorazowa. Często używane w reklamie - produkt, np. szminka w towarzystwie pięknej modelki sprawia że przenosimy pozytywne odczucia na szminkę (polecam obejrzeć telewizyjną reklamę serka Almette :D)


(…)

… może wynikać z tego że dana osoba popijała nią trującą potrawę po której była ciężko chora w dzieciństwie. Co więcej ta niechęć mogła np. przenieść się na wszystkie tego typu napoje poprzez mechanizm generalizacji. Postawy tworzą się też na mocy warunkowania instrumentalnego, czyli uczenia się znaczenia pierwotnie obojętnej reakcji dzięki temu, że po tej reakcji pojawiają się pozytywne lub negatywne…
… się ze zjawiskiem samej ekspozycji. Badanym prezentuje się całe serie obiektów (np. zdjęć twarzy ludzkich lub figur geometrycznych) przy czym niektóre z nich pokazuje się raz, inne dwa, cztery, osiem czy więcej razy. Następnie obiekty miesza się z nowymi, prosząc by ocenili, jak bardzo każdy z nich lubią i które z nich już widzieli, a których nie. Okazuje się, że im częściej obiekt był eksponowany…
… rodzice. Od wieku dorastania głównymi „nadawcami” postaw staje się grupa rówieśnicza, często przezwyciężając wpływy rodziców.
Współczesnym, bardzo wpływowym źródłem postaw są mass media, zwłaszcza telewizja (np. wyniki wyborów politycznych).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz