Elementy psychologii społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy psychologii społecznej - strona 1 Elementy psychologii społecznej - strona 2 Elementy psychologii społecznej - strona 3

Fragment notatki:


ELEMENTY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ   Czym zajmuje się psychologia społeczna?   -analizą zachowań ludzi w kontekście społecznym.    Kontekst społeczny obejmuje:    Rzeczywistą lub wyobrażoną obecność innych ludzi,    Czynności i interakcje, zachodzące między ludźmi,    Cechy sytuacji, w których występuje zachowanie,    Oczekiwania i normy, które rządzą zachowaniem w danej sytuacji.    W jaki sposób przedstawiciele poszczególnych dyscyplin wyjaśniają np. zjawisko agresji?  1.  Socjologia –  czynniki społeczne, np. wysokie bezrobocie, swobodny dostęp do broni, brak stabilności  ekonomicznej lub politycznej, itd.   2.  Psychologia społeczna –  modelowanie, czyli naśladownictwo (teoria społecznego uczenia się)   3.   Psychologia osobowości –  impulsywność   („choleryczny charakter”)      Procesy motywacyjne ważne dla JA  1.  Potrzeba spójności  2.  Potrzeba wyjaśniania przyczyn zachowania swojego i innych osób  3.   Potrzeba pozytywnej/adekwatnej samooceny.       Teorie atrybucji (Heider, 1985)  - teorie opisujące sposoby, którymi się posługujemy wyjaśniając przyczyny własnych zachowań i zachowań innych  ludzi      Atrybucja zewnętrzna  (sytuacyjna) – np. pogoda, korki     Atrybucja wewnętrzna  (dyspozycyjna) – np. cechy osobowości, poziom intelektu, motywacja, wkład  w prace    Badanie Ross i innych (1977)  - udział w quizie „wiem wszystko” – losowy dobór uczestników do roli prowadzącego i zawodnika  -ocena ogólnej wiedzy przez uczestników i obserwatorów (uczestnicy byli obserwowani przez siebie, prowadzących,  obserwatorów; podobnie z prowadzącymi)    Podstawowy błąd atrybucji  - ogólna skłonność ludzi do przeceniania znaczenia czynników dyspozycyjnych  – w porównaniu z czynnikami  sytuacyjnymi – przy opisywaniu lub wyjaśnianiu przyczyn zachowania społecznego.           POTRZEBA POZYTYWNEJ SAMOOOCENY  Błędy autopercepcji  1.  Efekt złudnej wyjątkowości  – skłonność jednostek do przeceniania własnej wyjątkowości;  2.  Egotyzm atrybucyjny  – jeżeli wyjaśniamy przyczyny swojego zachowania, sukcesów/porażek, to  interpretujemy tę rzeczywistość na własną korzyść  3.  Iluzja kontroli  – wydaje nam się, że mamy większą kontrolę nad swoim życiem, niż jest tak w rzeczywistości  4.  Nierealistyczny optymizm  – innym przydarza się więcej złego, niż mi.    Pozytywne złudzenia na temat siebie i swojej przyszłości służą adaptacji wtedy, gdy:  1)   nie są skrajnie pozytywne  2)   nie są sztywne     POTRZEBA SPÓJNOŚCI  Dysonans poznawczy –  stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający się wtedy, gdy dana osoba posiada 

(…)


jednocześnie dwa elementy poznawcze (np. myśli lub sądy), które są niezgodne ze sobą. Dysonans może pojawić się
także wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i
związane z nim zabiegi, mające na celu zredukowanie lub złagodzenie napięcia.
Jak można zredukować dysonans?
1. Zmiana zachowania, aby pogodzić je z elementami poznawczymi.
2. Próba…
… wywołuje napięcie motywacyjne i
związane z nim zabiegi, mające na celu zredukowanie lub złagodzenie napięcia.
Jak można zredukować dysonans?
1. Zmiana zachowania, aby pogodzić je z elementami poznawczymi.
2. Próba usprawiedliwienia zachowania przez zmianę niezgodnych z nim elementów poznawczych.
3. Próba usprawiedliwienia zachowania poprzez dodanie nowych elementów poznawczych.
Źródła dysonansu:
1…
… się wtedy, gdy ludzie nie
wiedzą, jak należy postąpić lub co należy powiedzieć:
 gdy sytuacja jest niejasna
 gdy sytuacja jest kryzysowa
 gdy inni są ekspertami/autorytetami
Posłuszeństwo autorytetom – eksperyment Milgrama (1963)
2. Normatywny wpływ społeczny – pojawia się wtedy, gdy chcemy być lubiani i akceptowani
Eksperyment Ascha
PODSTAWY PSYCHOLOGII EKONOMICZNEJ
Co leży w zakresie zainteresowań psychologii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz