Czy podkultury są zagrożeniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czy podkultury są zagrożeniem - strona 1 Czy podkultury są zagrożeniem - strona 2 Czy podkultury są zagrożeniem - strona 3

Fragment notatki:

Czy podkultury są zagrożeniem. Spis treści: Czym jest podkultura i podkultura młodzieżowa- próba zdefiniowania pojęć..................................................................2 Cechy charakterystyczne podkultur młodzieżowych................3 Prz yczyny powstawania podkultur młodzieżowych.................4 Poczucie alienacji jako jedna z przyczyn tworzenia się podkultur........................................................................................5 Sposoby redukowania poczucia alienacji.. ...............................7 Rola rodziny w przezwyciężaniu poczucia alienacji i sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem........................................8 Podkultury- zjawisko pozytywne i negatywne. Egzemplifikacja niektórych podkultur pozytywny ch.........................9 Podsumowanie........................................................................13 Bibliografia.............................................................................15 Bibliografia uzupełniająca......................................................16 I. Czym jest podkultura i podkultura młodzieżowa- próba zdefiniowanie pojęć. Czy podkultury są zagrożeniem, czy też może szansą rozwoju dla młodych ludzi? Pytanie postawione w temacie jest trudne i złożone i aby poprawnie na nie odpowiedzieć chciałbym najpierw skupić się na zdefiniowaniu pojęcia podkultury i podkultury młodzieżowej. Przez podkulturę rozumie się najczęściej autonomiczny układ norm, wartości i wzorców zachowań oraz ról społecznych wytworzony przez społeczność jakiejś grupy. Cechą istotną tego układu jest jego odmienność od norm, wartości i wzorców zachowań będących standardami obowiązującymi ogół społeczeństwa (H.Machel, 1997r.). Owa odmienność może być zarówno in plus jak i in minus od powszechnie przyjętych wartości. Może więc wprowadzać wiele dobrego do życia społeczeństwa, ale też może przeszkadzać w normalnym jego funkcjonowaniu, a nawet czasem uniemożliwiać poprawne funkcjonowanie. Podobnie ma się rzecz z podkulturami młodzieżowymi, które także stanowią pewną odrębność, ale w przypadku młodych ludzi tworzących podkultury daje się zauważyć pewien paradoks. Z jednej strony bowiem podkultura młodzieżowa jest tworzona na wzór życia ludzi dorosłych, a z drugiej strony jedną z przyczyn powstawania takich grup jest nie wyrażanie zgody na zastaną rzeczywistość, a więc w istocie opozycja wobec dorosłych którzy ją tworzą.

(…)

… się zagubieni, nie mają punktu odniesienia, nie potrafią rewidować swojego zachowania. Nie potrafią też znaleźć sensu życia, kiedy wszystkie dni są takie same i nie mają z kim dzielić się swoimi emocjami, czy przeżyciami. Są to tylko niektóre powody dla których młodzi ludzie przystępują do podkultur, te powody które ja sam potrafiłem zauważyć. IV. Poczucie alienacji jako jedna z przyczyn
tworzenia…
… co pomaga człowiekowi znieść poczucie alienacji, jak człowiek przeżywający trudne chwile może sobie z tym poradzić? Intuicyjnie możemy odpowiedzieć, że w sytuacjach dla nas trudnych szukamy pomocy u osób najbliższych, lub u grup do których należymy i które uważamy za swoje. Jest to odpowiedź prawidłowa, są to tzw. grupy wsparcia społecznego. Możemy tu zaliczyć min.: rodziców, przyjaciół, różnego rodzaju…
…, aktywność społeczna, aktywność zawodowa.
VI. Rola rodziny w przezwyciężaniu poczucia alienacji, i sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Na tym poziomie moich rozważań można łatwo dostrzec jak wielką rolę w życiu młodych ludzi odgrywa normalna w pełni funkcjonalna rodzina. Jeżeli rodzina pełni wszystkie swoje funkcje prawidłowo, to będzie ona jednocześnie dla młodego człowieka grupą wsparcia, a jeśli będzie rodziną dysfunkcyjną to będzie on szukał grupy wsparcia poza nią. Czy będzie tej grupy szukał zależeć też będzie od jego predyspozycji psychicznych, bo jeśli będzie człowiekiem nieśmiałym będzie obawiał się wyjść „na ulicę” szukając pomocy, wtedy istnieje duże zagrożenie popełnienia samobójstwa.
Kiedy rodzina zawodzi młodzi ludzie zaczynają więc szukać innych grup wsparcia gdzie mogliby czuć…
… z głównych kampanii klubu tzw. „akcję Wisła”. Została ona zainicjowana w Dniu Ziemi 22 kwietnia 1994 roku w Warszawie. Postawiono sobie następujące cele: -stworzenie sieci wymiany informacji pomiędzy współpracującymi organizacjami, instytucjami i zainteresowanymi stronami
-inspirowanie i przeprowadzanie lokalnych kampanii nakierowanych na poprawienie czystości wód w zlewni
-doprowadzenie do ochrony…
… mają podkultury negatywne ze względu na agresywny sposób manifestowania swojej odrębności. Miejmy nadzieję, że wkrótce się to zmieni.
Bibliografia:
Filipiak M, (1999) Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin, Wydawnictwo UMCS
Kmiecik-Baran K, Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji, w: Kawula S. Machel H, red (1997) Podkultury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz