Subkultura młodzieżowa i jej znaczenie w procesie socjalizacji jednostki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Subkultura młodzieżowa i jej znaczenie w procesie socjalizacji jednostki - strona 1 Subkultura młodzieżowa i jej znaczenie w procesie socjalizacji jednostki - strona 2

Fragment notatki:

"Subkultura młodzieżowa i jej znaczenie w procesie socjalizacji jednostki " Obecnie możemy być świadkami tworzenia się i ewoluowania wyjątkowo dużej ilości subkultur młodzieżowych. Zastanawiając się nad genezą ich powstawania należy zauważyć, że coraz więcej jest dziedzin życia, w których brak pewnej wiedzy, czy umiejętności dyskwalifikuje w jej ramach jednostkę. Pewna hermetyczność zasad funkcjonujących w tych dziedzinach determinuje niejako automatyczne kreowanie subkultur posługujących się swoim językiem, czy ogólnie pojętym stylem. Do almanachów historii odeszły już czasy, w których stwierdzenie subkultura młodzieżowa jednoznacznie kojarzyła się z rodzajem muzyki słuchanej przez daną grupę. Obecnie podkultury tworzą się praktycznie w każdej dziedzinie życia. Rodzaj uprawianego sportu, internet, kierunek studiów, muzyka to tylko nieliczne dziedziny życia, w których kreują się subkultury młodzieżowe. Nasuwa się pytanie, czy przy tak dużej ilości subkultur zwiększa się czy też zmniejsza ich rola w r ozwoju społecznym jednostki , rozumianym jako proces kształtowania się zachowań, postaw i potrzeb człowieka w życiu społecznym. Pamiętając, że na rozwój społeczny jednostki największy wpływ wywierają właśnie grupy społeczne, do których jednostka przynależy - przede wszystkim tzw. grupy odniesienia, można by jednoznacznie stwierdzić, że im więcej subkultur tym większy ich wpływ na proces socjalizacji. Oczywiście należy pamiętać, że do innych czynników zalicza się: stawiane przed jednostką cele, zadania, oczekiwania społeczne, system kar i nagród, a także poziom aktywności własnej i stopień jej orientacji w środowisku. Jednak osobiście uważam, że duża ilość subkultur, w których dana jednostka działa jednocześnie może zmniejszać wpływ poszczególnych grup na proces socjalizacji. Oczywiście zależy to od stopnia, w jakim dana subkultura wymaga identyfikowania się z jej wartościami i sposobami postępowania. Im mniejszy margines niezależności i możliwości podejmowania własnych decyzji wewnątrz subkultury, tym większy wpływ na socjalizację jednostki. Należy jednak zauważyć, że zdecydowana większość współczesnych subkultur (wyłączając subkultury o silnym zabarwieniu ideologicznym - rasistowskim, nacjonalistycznym itp.) ogranicza wpływ na swoich członków tylko do pewnego, wybranego fragmentu ich życia. Silna presja grupy, jako jedna z podstawowych cech subkultury, jest wtedy ograniczona tylko do wąskiej części aktywności życiowych jednostki, pozostawiając im absolutną swobodę postępowania w pozostałych dziedzinach. Mamy więc do czynienia z subkulturami, które można by określić (oczywiście z dużym dystansem) mianem „liberalne”. Obok nich występują również grupy bardzo silnie indoktrynujące swoich członków. Na pierwszym miejscu postawiłbym wspomniane już subkultury skupione wokół pewnych, głównie kontrowersyjnych ideologii. Ugrupowania neonazistowskie, bojówki stadionowych bandytów (bo określenie ich „kibicami” jest zupełnie nie na miejscu), i podobne subkultury bardzo silnie oddziałują na cały proces socjalizacji jednostki. Poprzez potrzebę niezwykle silnego identyfikowania się z grupą, często wywołaną kultem przemocy stosowanym w tego rodzaju podkulturach i tym samym koniecznością szukania poczucia bezpieczeństwa wewnątrz grupy, młody człowiek jest szczególnie silnie narażony na narzucenie sobie wartości i postaw preferowanych przez grupę. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz