Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa - strona 1 Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa - strona 2 Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa. „ Już sama przynależność młodego człowieka do nieformalnej struktury, która z zał o żenia neguje otaczającą nas rzeczywistość, jest czymś niepokojącym .” Stwierdzenie to, o dn o szące się do subkultur młodzieżowych, jest priorytetem dla policji w jej polityce względem młodzieży. Walcząc z przestępczością nieletnich i uzależnieniami dopatruje się ich przyczyn między innymi w przynależności do subkultur. Pojęcie socjalizacji jak o jedno z podstaw o wych pojęć w socjologii zostało dokładnie omówione. Ja postaram się omówić „wygląd” subkultury - to, w jaki sposób jest definiowana, p o strzegana , jak wpisuje się w zhierarchizowaną, kierująca się normami i żądającą określonych postaw rzeczywistość społeczną. Młodzież wstępująca do subkultur jest w wieku socjalizacji rozwojowej, czyli po okresie dzieciństwa, ale z zachowaniem ciągłości z poprzedniego okresu, a więc jeszcze nie jednostką dorosłą i w pełni ukształtowaną. Trzeba jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest subkultura, przez niektórych socjologów nazywana zamiennie podkulturą lub kontrkulturą. Z pewnością odpowiada na potrzeby młodzieży w okresie dorastania, in a czej nie byłoby chętnych - należy poznać przyczyny u czestnictwa w subkulturze. Czy uczes t nictwo w niej przynosi rzeczywiście tylko negatywne skutki w procesie socjalizacji, jak stwierdza raport policji? Czy może wnosi też pozytywne wartości i uczy jednostkę , jak fun k cjonować jako dorosły w społeczeństwie? I W socjologii początkowo miało znaczenie wyłącznie pejoratywne, sama etymologia słowa podkultura, czy tez subkultura oznacza coś niższego, mniej wartościowego. Odnosiło się do grup spatologizowanych, służyło badaczom za sztandarowe określenie powstałych wtedy gangów młodzieżowych. Tą opcję rozumienia słowa subkultura przedstawiają Cloward i Ochlin. Ich zdaniem brak możliwości sukcesu na drodze legalnej rodzi trzy formy uczestnictwa w podkulturach: typowo przestępczą, podkulturę konfliktu i podkulturę wycofania się. W pierwszej z nich trudno mówić o nieprzystosowaniu, gdyż polega ona na przyswajaniu sobie przez młodzież przestępczych wzorców ze świata dorosłych, gdzie konflikt z prawem uznawany jest za no r mę. Podkultura konfliktu występuje na obszarach o dużej niestabilności i mobilności czło n ków, gdzie dostęp do wzorów dorosłych przestępców jest ograniczony i młodzież uczy się od rówieśników i są to przede wszystkim bójki i wandalizm. Trzecia wreszcie podkultura, wyc o fania się, nazywana jest tez podkulturą podwójnie przegranych. Nie uznając ani oficjalnych , ani przestępczych działań za godne naśladowania, młodzież popada w alkoholizm i narkom

(…)

…, szuka tzw. grupy autentycznej. Nie należą do nich grupy formalne tworzone dla młodzieży przez dorosłych np. koła zainteresowań, sekcje sportowe itp.
Istnieje wiele czynników , dla jakich potrzebę przynależności zaspokaja się właśnie w subkulturach. Przeciwnicy tych formacji jako podstawowe i jednocześnie patologiczne uwarunkowania przynależności do subkultur młodzieżowych wymieniają zmianę modelu…
… zagrożona demoralizacją. Nie istnieje program pracy z zagrożonymi. Najczęściej stosowanym środkiem jest karne usunięcie ze szkoły, co przyśpiesza demoralizację i uaktywnienie się działalności chuligańskiej. Czynnikiem pogłębiającym przestępczość i demoralizację jest niewydolność systemu resocjalizacji. Jeśli przynależność do grup subkulturowych ma służyć jedynie jako substytut rodziny, która nie spełnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz