Polskie państwo wczesnośredniowieczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie państwo wczesnośredniowieczne - strona 1 Polskie państwo wczesnośredniowieczne - strona 2 Polskie państwo wczesnośredniowieczne - strona 3

Fragment notatki:

Polskie państwo wczesnośredniowieczne 1.Powstanie państwa polskiego Okoliczności sprzyjające:
Ciągłość polityczna w Państwie pogańskim(tworzenie stałych organów państwowych)
Oddalenie od centrów współczesnego świata
Brak wspólnej granicy z Niemcami(względne bezpieczeństwo i swobodny rozwój na drodze ewolucji a nie zagrożenia zewnętrznego= trwalsze więzi)
2.Państwo Polskie w X wieku Na czele państwa stał Książe. Wokół niego grupowali się możni(urzędnicy), dowódcy drużyny i zarządcy grodów. Podstawową warstwą ludności pospolitej była grupa ludności podległa księciu mieli oni obowiązek:
Płacenia danin
Świadczenia w naturze i w postaci posług
Dostarczanie ludzi do straży w grodach
Naprawy grodów oraz przesiek
Noclegów oraz żywności dworowi, urzędników i sług monarchy
Drużyna - armia książęca, zapewniająca mu posłuch w społeczeństwie, i bezpieczeństwo od agresji państw zewnętrznych.
3.Organizacja państwowa w X i XI wieku Na czele państwa stał monarcha , który prawował pełnie władzy. Rządy sprawował przy pomocy Rady monarszej (niesformalizowane, władca sam powoływał jej członków). Władze władca opierał na tzw. Grupach wsparcia, do których w X i XI wieku w Polsce należeli:
Drużyna
Urzędnicy
Duchowieństwo
Urzędnicze możnowładztwo - grupa najbliższa elitom władzy, z której władca mianował urzędników. Stanowiło grupę dziedziczną, która starała się zmonopolizować da siebie urzędy. Rozrost liczebny i wzrost uprawnień zamiast umacniać pozycje monarchy ustawicznie ja osłabiał.
Duchowieństwo - pojawienie się trzeciej grupy wsparcia było efektem zasadniczej decyzji politycznej, jaką stanowił chrzest polski. Szybkość i liczba powstających świątyń, oraz uruchomienia państwowego aparatu przymusu do przestrzegania nowej religii wskazywało na ścisłą współpracę tej grupy z władcą. System skarbowy - Elita władzy i wszystkie grupy wsparcia miały udział w dochodach skarbowych, które stanowiły trzon ich utrzymania i kumulacji majątku był to, więc system eksploatacji scentralizowanej( tzn. dokonywany w interesie monarchy i wszystkich grup współdziałania ). Własne cele aparatu państwowego i grup wsparcia związanych z działalnością państwa: Ośrodki obronne, a także budownictwo kościelne i świeckie.
Powstawanie grodów =powstawanie podgrodzi, targów, ośrodków rynku lokalnego. Grody były też centrami administracji ośrodkami kultu religijnego, siedzibami biskupów
Wielka własność ziemska zawdzięczała swój rozwój państwu. Przeobrażenia struktury wiejskiej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz