Podgrodzie

Układ miast średniowiecznych w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2541

jednostek strukturalnych Budowa jednostki : Grób, obwarowany podgrodzia - jednostka wokół grodu (wyrastały...

Szczegółowy opis mieszczan

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Mieszczanie 1. Podgrodzia Miejsca targowe Wsie służebne Najwybitniejszą pozycje zajmowali kupcy...

Polskie państwo wczesnośredniowieczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

i świeckie. Powstawanie grodów =>powstawanie podgrodzi, targów, ośrodków rynku lokalnego. Grody...

Społeczności i polityka miejska - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Socjologia społecznosci lokalnych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4053

średniowieczne- warowne Były to miasta ogrodzone (grody, podgrodzia), co zależało od tego, jak bardzo miasto...