Społeczności i polityka miejska - UŚ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4179
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczności i polityka miejska - UŚ - strona 1 Społeczności i polityka miejska - UŚ - strona 2 Społeczności i polityka miejska - UŚ - strona 3

Fragment notatki:

15 stron notatek z przedmiotu społeczności i polityka miejska, prowadzonego przez dr hab. Sylwestra Wróbla na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Tematy poruszane w notatkach to:
problematyka funkcjonowania miasta i polityka miejska, społeczność lokalna, miasto jako typ skupiska społecznego, historyczne typy miasta, miasta administracji cywilnej, układy społeczno - przestrzenne miast, zróżnicowanie miasta, polaryzacja itp.

Problematyka funkcjonowania miasta i polityka miejska
W regionie śląska nie ma dużych miast. Katowice tracą swoich mieszkańców, istnieją procesy migracyjne, niski przyrost naturalny.
Emeryci, renciści wyjeżdżają w inne rejony Polski
Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą za granicę bądź szukają atrakcyjniejszej pracy w innym mieście.
Proces dezurbanizacji (woj. Śląskie)
Emigracja ślązaków do stolicy bo są wyższe zarobki na tych samych stanowiskach Śląsk- kłopotliwe dziedzictwo epoki przemysłowej (hałdy), niski potencjał siły roboczej, występują obszary, które nie nadają się do zagospodarowania (wyjątkiem SCC)
Bezrobocie:
Śląsk - 9%
Katowice- 3% - najbogatsze miasto aglomeracji śląskiej
Śląsk- rozwój placówek uczelnianych, powstała Politechnika Śląska, Szkoła Lekarska (dziś Śląska Akademia Medyczna), ale przez wiele lat, nie było uniwersytetu humanistycznego, aż do 1968r. UŚ
- wskaźnik scholaryzacji, który przekracza 10%,występuje w Katowicach, Sosnowcu♥.
Śląsk nie jest porównywalny z Krakowem czy Warszawą ( w W-wie co 4mieszkaniec ma wykształcenie wyższe)
Profil społeczno- ekonomiczny woj.śląskiego w przyszłości:
- brak klarownej odpowiedzi na pytanie, do czego miasto zmierza
- opornie przebiegają możliwości uporządkowania śląska na poziomie ponadmiejskim Górnośląski Związek Metropolitalny- związek międzygminny obejmujący 14miast na prawach powiatu (Będzin od wielu lat jest nie dopuszczany do GZM)
Renowacje miasta- w budżecie odnowienie dotyczy tylko centrum; niezadowolenie mieszkańców będzie dotyczyło rozdziału pieniędzy i inwestycji; protesty mieszkańców związane z wydatkami budżetu państwa.
Mieszkańcy-ludność rzadko ma charakter wspólnoty - osoby, które dopiero się osiedliły, „świeżo upieczeni mieszkańcy”
- Ci, którzy mieszkają na danym terenie od 2-3pokoleń
- rdzenni mieszkańcy konflikty rdzenni mieszkańcy <-> świeżo osiedleni
W dużych miastach wioczna jest ruchliwość przestrzenna miasta bywają `przystankami' w życiowej karierze
Aby zadbać o swój wizerunek, duże miasta przeprowadzają kampanie reklamowe, np. Kraków, Gdańsk, Gdynia
Katowice- Kandydat na ESK
Wrocław- Europejski Instytut Techniczny (Budapeszt posiadał więcej atutówi)
W tej kategorii Śląsk słabo wypada mimo kandydatury Katowic do ESK. O specyfice miasta decydują kominy, huty (40% miasta to zieleń)
Problem wzajemnych relacji między różnymi grupami etnicznymiKresy płd-wsch osiedli w Gliwicach, Bytomiu (osoby przesiedlone z Lwowa)
Mamy do czynieni z dzielnicami, które skupiają bogatych i dzielnice biedy miasto odzwierciedla różnie majątkowe mieszkańców.


(…)

… (pojawienie się wójta oraz organów stanowiących prawo Rady Miejskie lub Senat)
Wraz z rozwojem epoki przemysłowej, funkcje portowe ulegają modyfikacji. Od czasów wielkich odkryć geograficznych, powstały nowe szlaki handlowe, znaczenie uzyskały porty przy oceanach. Pojawienie się nowych szlaków spowodowało zmianę szlaków morskich. Powstają nowe miasta portowe, które stają się zalążkami układów gospodarczych…

Piotr I- Sanki Petersburg był takim miastem do czasu rewolucji; następnie stolica- Moskwa
Turcja Ankara została zbudowana jako miasto administracyjne
Australia Canberra, Sydney nie było w stanie zapewnić dogodnych terenów
RPA- z Johannesburga przeniesiono stolicę do Pretorii Lata 60'- Rio de Janeiro przestało pełnić funkcję miasta administracyjnego i stworzone nowe miasto- Brasilia Miasta rekreacyjne…
… centrami
Np. Stare i Nowe Miasto w Warszawie - dookoła pojawiają się formy zabudowy co powoduje, że miasto scala się
Funkcje dzielnic
Każda dzielnica realizuje inną funkcję, dopełniają się i stwarzają wzór istnienia miasta, gdzie każdy ma możliwość zaspokojenia swoich potrzeb.
1. dzielnica śródmiejska: kluczowa dzielnica, inaczej centrum lub śródmieście, stanowi szerszy obszar, kształt zależny…
…, gdzie dominuje działalność pozarolnicza, rozwija się przemysł, np. miasta zagłębiowskie
Struktura produkcji decyduje o pojawieniu się specyficznych kategorii miast:
Przemysłowe
Portowe
Handlowe
Wysoko przetworzonych usług - lata 20te, tworzą się na terenach, na których są bazy logistyczne (np. Łódź)
Technopolis- oferują nowoczesne technologie na bazie centrów badawczych, są to centra naukowe (np. Dolina
… bezrobocie, są głównymi odbiorcami kapitału inwestycyjnego. W pewnym momencie proces polaryzacji prowadzi do pociągania za sobą miasta dominującego do odwrotności tej polaryzacji. Miasto - ulepa erozji.
Polaryzacja pojmowana jest jako:
Technologiczna - występowanie instytutów naukowo-badawczych, techno polis
Dochodowe - rynek miejski wytwarzają niepowtarzalne produkty (np. Warszawa - występują tu najwyższe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz