Historia państwa i prawa polskiego - Mieszczanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - Mieszczanie - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - Mieszczanie - strona 2 Historia państwa i prawa polskiego - Mieszczanie - strona 3

Fragment notatki:

Mieszczanie 1. Podgrodzia Miejsca targowe
Wsie służebne
Najwybitniejszą pozycje zajmowali kupcy(meliorant grupa rządząca ), pozostała grupa podgrodzia to lud. 2. Targi W XII wieku w Polsce rozwiały się osady targowe, w których najczęściej raz w tygodniu odbywał się targ. Taka osada obejmowała: targ, karczmy, czasem kościół. Dla zabezpieczenia wymiany targ był obejmowany mirem monarszym. Potrzeby obrotu powodowały tez powstawanie prawa targowego - swoboda dokonywania na targu transakcji niezależnie od pozycji społecznej. Targ wolny - targ wyłączony z regale władcy
3. Lokacje miast Próg lokacyjny - przeniesienia miast na prawo niemieckie
Miasto wyróżniało się:
Strukturą zawodowa ludności
Strukturą przestrzenną i formą zabudowy jak i umocnieniami
Organizacją odrębnych władz i sądów
Odrębnym położeniem prawnym ludności
Nowe miasto budowano według ścisłego planu urbanistycznego: rynkiem w środku i odchodzącymi od niego prostopadłymi ulicami
Postawą ustrojową miasta był dokument lokacyjny W przypadku, kiedy miasto lokował władca( miasta książęce ) wystarczył tylko dokument lokacyjny w innym przypadku (miasta prywatne) potrzebny był przywilej lokacyjny .
Znaczenie przywileju polegało na wyłączeniu miasta spod władzy urzędników i poddaniu go pod władze dziedzicznego wójta(najczęściej zasadźca). Powołaniu wójta towarzyszyło przejście miasta na prawo niemieckie. Dokument lokacyjny zwierał: Przywileje wójta
Nadanie miastu prawa targu
Określenie warunków wykonywania rzemiosła
Nadanie mieszczanom gruntów poza miastem
Określenie obowiązków mieszczan Monarcha czy pan miasta otrzymywał: Czynsz za wydzielone pod budowę parcele
Opłaty za urządzenia targowe
2/3 kar sadowych
Najczęstszym prawem, na którym lokowano miasta było prawo magdeburskie, a także lubecki(pomoże) i flamandzkim. Rodzinne prawo: średzkie, chełmińskie.
4. Zróżnicowanie społeczne i narodowościowe w miastach w XIII wieku i na początku XIV Ludność miast początkowo składała się głównie z elementu napływowego( Niemców).
Przodującą role w mieście miał Patrycjat (ludzie posiadający prawo miejskie i obywatelstwo miejskie)= właściciele domów na rynku.
Drugą najliczniejszą warstwą było pospólstwo (też posiadali prawo miejskie i obywatelstwo miejskie) = rzemieślnicy, kupcy, kramarze. Plebs biedota nieposiadająca obywatelstwa miejskiego.
5. Organizacja miejska Wójt - zostawał on w stosunku wasala do pana miasta.
Miał obowiązek:

(…)

… jako dostawców surowców jak i nabywców produkcji rzemiosła
Do cechu należeli samodzielni rzemieślnicy(majstrowie). Każdy majster mógł posiadać 1-2 czeladników i uczniów. Po przepracowaniu kilku lat uczeń stawał się czeladnikiem, po kolejnych przepracowanych latach i wykonanych pracach mistrzowskich mógł zostać majstrem i otrzymać własny warsztat o ile posiadał obywatelstwo. Cech miał też obowiązek obrony baszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz