Regalia

Cechy monarchii wczesnofeudalnej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

danin i żądania posług na rzecz księcia i urzędników. Z prawa książęcego wynikały też regalia...

Monarchia stanowa - Skarbowość

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

) Wzrost obrotu gospodarczego => wzrost dochodów z ceł Regalia Dochód z mennicy Obowiązek przyjmowania...

Polskie państwo wczesnośredniowieczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

posług na rzecz księcia i ego urzędników. REGALIA czyli osobiste uprawnienia monarchy np. regale ziemi...

Monarchia patrymonialna - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1848

zwierzchnia i sąd nad ludnością, prawo poboru danin i posług. Z niego wynikało regalia - najważniejsze...