Poczucie koherencji - strona 2

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3955

- poznawcza koncepcja postrzegania swojego życia i świata POCZUCIE KOHERENCJI - raczej trwała orientacja...

Psych. kliniczna1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

to jest coś co nazywa się poczuciem koherencji , jest to orientacja życiowa, polegająca na spostrzeganiu świata...

Zaburzenia psychiczne

 • Szkoła Policealna teb edukacja
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dla zdrowia RODZAJ CZYNNIKA Emocje Osobowość Zachowania WPŁYW ZDROWOTNY Optymizm Nadzieja Poczucie koherencji...

Psychologia zdrowia-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik
 • Psychologia zdrowia
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3087

poczucie koherencji poczucie własnej skuteczności Poczucie koherencji (A. Antonovsky) Poczucie koherencji...

Terelak teoria homeostazy

 • dr Zbigniew Żarczyński
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1869

jest poczucie koherencji (SOC). Jest to określony sposób postrzegania świata jako zrozumiałego, sterowalnego...

Edukacja zdrowotna wykłady + ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Maria Pułtorak
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4389

zdrowie. Umiejętność wykorzystywania zasobów odpornościowych zależy od poczucia koherencji jest to trwałe...

Psychologia rehabilitacji

 • dr K. Gerc
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610

rehabilitacji). Poczucie koherencji i osamotnienia- bycie w rzeczywistości, którą się odbiera jako niechcianą...