Psychologia zdrowia-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 5117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia zdrowia-skrypt - strona 1 Psychologia zdrowia-skrypt - strona 2 Psychologia zdrowia-skrypt - strona 3

Fragment notatki:

prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
Psychologia Zdrowia
WYKŁAD 1 (28.02.2008)
CEL ZAJĘĆ:
uświadomienie wpływu i znaczenia własnych zachowań na stan zdrowia
przyswojenie sobie podstawowych zasad promocji zdrowia
opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się problemami zdrowotnymi
I. Przedmiot psychologii zdrowia
Psychologia zdrowia - dziedzina wiedzy i praktyki, która zajmuje się wyjaśnianiem mechanizmów psychospołecznych regulujących zachowania związane z utrzymywaniem oraz przywracaniem zdrowia.
W 1978 roku w ramach American Psychological Association (APA) powołano sekcję psychologii zdrowia, której celem było (Matarazzo, 1979):
przyspieszenie wkładu psychologii do rozumienia zdrowia i choroby poprzez prowadzenie badań podstawowych i klinicznych oraz integrowanie wiedzy biomedycznej dotyczącej zdrowia i choroby z aktualną wiedzą psychologiczną
promowanie edukacji i działalności w zakresie psychologii zdrowia
propagowanie osiągnięć badawczych i działań praktycznych zarówno w środowiskach profesjonalnych, jak i w całej społeczności.
II. Historia
1978 - sekcja psychologii zdrowia w APA
1980 - pierwszy podręcznik psychologii zdrowia I. Stone'a
od 1980 - czasopismo Heath Psychology (później Psychology And Health)
1986 - Tilbury, I Europejska Konferencja Psychologii Zdrowia, powołanie European Health Psychology Society (EHPS)
1992 - seksja psychologii zdrowia w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)
III. Definicja psychologii zdrowia
Matarazzo:
Włączenie specyficznego dorobku wychowawczego, naukowego i zawodowego dziedzin psychologii do promowania i zachowania zdrowia, zapobiegania i leczenia chorób, wykrywania etiologicznych i diagnostycznych wyznaczników zdrowia, choroby i pokrewnych dysfunkcji oraz udoskonalanie systemu opieki zdrowotnej i kształtowania polityki zdrowotnej.
Bishop:
Psychologia zdrowia to dziedzina psychologii zajmująca się dynamicznymi zależnościami między zachowaniem i stanami psychicznymi a zdrowiem.
IV. Obszary zainteresowań
zachowania związane z chorobą (przywracanie zdrowia, terapia, rehabilitacja) - psychologia kliniczna
promocja zdrowia (zachowaniazwiazane z utrzymaniem i polepszaniem zdrowia) - psychologia pozytywna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz