Inteligencja testy inteligencji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inteligencja testy inteligencji - strona 1

Fragment notatki:


10. Inteligencja Inteligencja zdolność do poprawnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia i uczenia się złożonego materiału , przystosowywania się do środowiska
Iloraz inteligencji II wynik osiągany w testach inteligencji , pierwotnie przyjmujący za podstawę porównywanie wieku umysłowego z wiekiem życia, z czasem oparty na normach
TESTY INTELIGENCJI
Alfret Binet i Simon pierwszy test inteligencji. Uważali oni , że inteligencja dotyczy różnych dziedzin i tak też ją sprawdzali ( kazali wykonywać dzieciom szeroką gamę czynności zanim wyciągnęli wnioski). Najpierw test wykonywano wśród dzieci wybranych losowo i różniących się wiekiem i sprawdzano które z czynności są charakterystyczne dwa dwu, trzy , cztero - Latków itd. Podczas badania inteligencji porównywano badane dziecko i poziom wykonywanych zadań z innymi dziećmi w danej grupie wiekowej. Jeżeli np. wykonywało większość zadań dla 10 - Latków a nie umiało zrobić tylko dwóch to wiek umysłowy dziecka wynosił 9 lat. Oceniano wówczas czy dziecko jest na poziomie umysłowym właściwym bądź nie dla swojego wieku.
Terman i Wechsler : testy dla wszystkich opracowali Skalę Inteligencji Wechslera dla Dorosłych i dla Dzieci , które są obecnie najczęściej używanymi testami inteligencji w stanach Zjednoczonych. Wechsler podzielił swój test na dwie skale : - werbalną ( zdolność rozumienia i posługiwania się językiem)
- wykonaniową ( zadania niewerbalne np. ustawianie obrazków z sensowną historię i wskazywanie brakującego elementu)
William Stern : sformułował koncepcję ilorazu inteligencji, liczonego przez podzielenie wieku umysłowego przez wiek życia i pomnożenie wyniku razy 100.
Średni iloraz inteligencji 100 Próba standaryzacyjna grupa osób losowo wybranych ze ściśle określonej populacji. Gdzie jako populacja rozumiana jest grupa posiadająca ściśle określone cechy takie jak : wiek , płeć. Po przeprowadzeniu testu na próbie standaryzacyjnej dokonuję się jego normalizacji określenie wartości średniej i odchylenia standardowego( różnica między wynikami średnimi a indywidualnymi). W wyniku interpretacji wyników średnich i odchyleń można utworzyć krzywą , która dla inteligencji nazywana jest krzywą dzwonową. Cechy charakterystyczne testu inteligencji powinien być rzetelny ( za każdym razem badaniu ten sam wynik ) i trafny ( tzn. mierzy to co powinien) ILORAZ INTELIGENCJI A OSIĄGNIĘCIA W REALNYM ŚWIECIE
Średnia ocen wyższa niż przeciętnie
Wykonywanie prestiżowych zawodów , rzadsze popadanie w konflikty z prawem , posiadanie dużej ilości pieniędzy , życie w trwałych związkach małżeńskich
Nie można jednak twierdzić , że sukces w życiu zależy tylko od ilorazu inteligencji. Może zależeć także od zdrowia fizycznego , od wysokości samooceny , od podatności na stres


(…)

… chromosomu X forma upośledzenia oddziaływująca na chromosom X , zespół jest zarówno genetyczny ja i dziedziczny. Powstaję wskutek wielokrotnej replikacji fragmentu DNA. Częstszy u mężczyzn.
Autyzm stan zamknięcia w sobie , aż do całkowitej izolacji od rzeczywistości zewnętrznej , ok. ¾ osoby z autyzmem upośledzone umysłowo. Objawy: izolacja społeczna , klaskanie , kołysanie się , brak kontaktu wzrokowego…
… poszczególnych czynników decydujących o tym , że wyniki poszczególnych testów są do siebie w większym lub mniejszym stopniu podobne
Inteligencja emocjonalna zdolność rozumienia i skutecznego regulowania emocji Salvey i Mayer
Podstawowe zdolności inteligencji emocjonalnej:
Znajomość własnych emocji
Panowanie nad własnymi uczuciami
Automotywacja
Rozpoznawanie cudzych emocji
Podtrzymywanie relacji z innymi
Efekt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz