Psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży - wykład 7 - strona 1

Fragment notatki:

Temat wykładu brzmiał: Upośledzenie umysłowe. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: definiowanie upośledzenia umysłowego, komponenty upośledzenia umysłowego, klasyfikacja upośledzenia umysłowego, podział upośledzenia umysłowego, etiologia upośledzenia umysłowego, przyczyny upośledzenia umysłowego, funkcjonowanie dziecka z lekkim upośledzeniem, funkcjonowanie dzieci z upośledzeniem w stopniu głębszym, zaburzenia psychiczne towarzyszące upośledzeniom umysłowym, postępowanie z dzieckiem upośledzonym, funkcjonowanie rodziny z dzieckiem upośledzonym

WYKŁAD 7
Upośledzenie umysłowe.
- nie jest odrębną jednostką chorobową
- jest objawem podstawowym, dominującym lub współwystępującym w wielu chorobach o zróżnicowanej etiologii
- jest ostatecznym efektem różnych procesów patologicznych, które wpływają na rozwój i funkcjonowanie jednostki
- oznacza obniżenie sprawności intelektualnej oraz zdolności przystosowawczych
DEFINIOWANIE UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO
„znacząco gorsze niż średnie ogólne funkcjonowanie intelektualne, któremu towarzyszą deficyty w dziedzinie zachowań adaptacyjnych (tzn. umiejętności troszczenia się o siebie, niezbędne do samodzielnego życia)” - AAMR.
DSM-IV - trzy komponenty U.U.:
- Istotnie niższe od przeciętnego funkcjonowanie intelektualne, iloraz inteligencji zbliżony do 70 lub mniej, określane za pomocą testów inteligencji (dla dzieci znacznie poniżej przeciętnego funkcjonowanie intelektualne, oceniane klinicznie).
- współwystępujące deficyty lub upośledzenie zdolności przystosowania w przynajmniej dwóch z wymienionych dziedzin: porozumiewanie się, zaradność osobista, prowadzenie domu, samostanowienie o sobie, umiejętności interpersonalne, korzystanie ze źródeł wsparcia społecznego, możliwości uczenia się, pracy, wypoczynku, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.
- początek przed 18 rokiem życia.
KLASYFIKACJA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO (ZGODNIE Z ICD-10)
F70: Upośledzenie umysłowe lekkie
F71: Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72: Upośledzenie umysłowe znaczne
F73: Upośledzenie umysłowe głębokie
F78: Inne upośledzenie umysłowe
F79: Upośledzenie umysłowe, nieokreślone
Częstość występowania:
- w populacji ogółem 3%
- u dzieci:
Ogółem (0-16 lat) 2-4%
Między 0-4 rokiem życia : 0,1%
Między 9-14 rokiem życia: 9,7%
- u dorosłych: 1-2%
(paradoks u.u.: u części dorosłych, u których w wieku szkolnym rozpoznano u.u. w stopniu lekkim, zdolnośc przystosowania się rozwija się na tyle, że nie mieszczą się już oni w kategoriach rozpoznania u.u., choć nadal u wielu z nich występują problemy emocjonalne i adaptacyjne)
Podział upośledzenia umysłowego:
Na podstawie znormalizowanych narzędzi do pomiaru inteligencji
Stopień upośledzenia umysłowego ICD-10 DSM-IV Lekkie 55 - 70 50 - 55 do około 70 Umiarkowane
35 - 49 35 - 40 do około 50 - 55 Znaczne 20 - 34 20 - 25 do około 35 - 40 Głębokie poniżej 20 poniżej 20 - 25 Współcześnie: upośledzenie w stopniu lekkim (II między 70-50)


(…)

… czynniki po urodzeniu
- zapalenia mózgu i/lub opon mózgowo-rdzeniowych
- wypadki (urazy głowy, zatrucia)
- niedotlenienie cun (bezdech, topienie się, duszenie się)
FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z LEKKIM UPOŚLEDZENIEM
- słaby rozwój mowy, myślenie abstrakcyjne nie rozwija się
-opóźniony rozwój zabawy (ubogie, proste zabawy)
- upośledzenie pamięci logicznej (przy dobrze rozwiniętej pamięci mechanicznej…
… wielogenowe oraz
Wielokierunkowe oddziaływania środowiskowe
(złe warunki społeczno-bytowe, niedożywienie, obniżenie odporności, rodzice obciążeni podobnym problemem, słaba stymulacja rozwoju mowy i zdolności poznawczych, zanieczyszczenie środowiska naturalnego - np. zatrucia ołowiem i innymi metalami ciężkimi itd.)
PRZYCZYNY UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO:
Genetyczne (dominują w głębszym upośledzeniu)
- aberracje…
…, tym mniejsze możliwości radzenia sobie w różnych sytuacjach (samoobsługa, nauka, praca, orientacja w otoczeniu)
- opóźniony rozwój ruchowy oraz kontrola zwieraczy
- dzieci spokojne (nie sygnalizują potrzeb swoim płaczem)
- opóźniony rozwój mowy, ubogie słownictwo
- ograniczone zdolności rozumienia, uwaga krótkotrwała
- duża potrzeba akceptacji i wsparcia
ZABURZENIA PSYCHICZNE TOWARZYSZĄCE UPOŚLEDZENIOM…
…)
Niekorzystne czynniki prenatalne
- Infekcje (np. różyczka, toksoplazmoza, ospa wietrzna, kiła, HIV, wirusy herpex: opryszczka, półpasiec)
- intoksykacje (alkohol - FAS, leki matki, rtęć, ołów)
- choroby matki (cukrzyca, nadciśnienie, niewydolność łożyska)
Czynniki okołoporodowe
- niedotlenienie cun
- niedokrwienie cun (w połączeniu - wylewy śródczaszkowe)
- masa urodzeniowa poniżej 1000 gramów
d. Niekorzystne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz