Psychlogia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 4851
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychlogia - wykłady - strona 1 Psychlogia - wykłady - strona 2 Psychlogia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Zjawiska i prawidłowości związane z warunkowaniem (warunkowanie klasyczne):
· wzmocnienie (powtarzanie wzmocnień) stanowi warunek konieczny do wytworzenia się
reakcji warunkowej;
· wygaszenie reakcji polega na konsekwentnym braku wzmocnień;
· generalizacja polega na tym, że reakcję warunkową wywołuje nie tylko bodziec stosowany w
toku jej wytworzenia (bodziec warunkowy), lecz również różne inne bodźce, potrzebne do
niego. Stąd reakcja, jeśli jest zależna od jakiegoś sygnału, może wystąpić również na inne
bodźce podobne do niego;
· różnicowanie – proces konsekwentnego niewzmacniania bodźców podobnych.

Psychoanaliza:
· rola nieświadomości – świadomość to zaledwie wierzchołek góry lodowej w odniesieniu do
całego życia psychicznego człowieka (sfera świadoma, podświadoma i nieświadoma);
· struktura ludzkiej psychiki (id – ego – superego);
· podstawowe znaczenie biologicznych popędów dla życia psychicznego i społecznego (Eros
i Thanatos);
· rola dzieciństwa (podstawowa rola wczesnych doświadczeń q kształtowaniu ludzkiej
psychiki) („dziecko jest ojcem dorosłego człowieka”).
Id – popędy.
Superego – pewna moralność, wyuczone zachowania, dobro i zło, normy.
Ego – wypadkowa id i superego, kompromis między nimi prowadzący do zachowań akceptowanych
społecznie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(…)

… się na mechanizmach niezamierzonego uczenia się –
uwarunkowania).
1
Behawioryzm klasyczny – p rzedmiotem zainteresowania jest schemat, bodziec (sytuacj a
bodźcowa) – reakcja (zachowanie).
Podstawowe mechanizmy uwarunkowania (uczenia się niezamierzonego ):
1) warunkowanie klasyczne;
2) warunkowanie instrumentalne.
Warunkowanie klasyczne (L.P. Pawlow 1849-1936, J.B. Watson 1878-1958) – uczenie się
p rzez kojarzenie…
… warunkową wywołuje nie tylko bodziec stosowany w
toku jej wytworzenia (bodziec warunkowy), lecz również różne inne bodźce, potrzebne do
n iego. Stąd reakcja, jeśli jest zależna od jakiegoś sygnału, może wystąpić również na inn e
bodźce podobne do niego;
• różnicowanie – proces konsekwentnego niewzmacniania bodźców podobnych.
Warunkowanie instrumentalne ( B.F. Skinner 1904-1990, E.L. Thornolike 1874-1949) –
uczenie się nowych reakcji.
Reakcja (określone zachowanie) + wzmocnienie (czyli nagroda) = efekt [zwiększeni e
prawdopodobieństwa ponownego pojawienia się tej reakcji (określonego zachowania), dzięki której
doszło do pojawienia się nagrody (tzw. wzmocnienia pozytywnego) lub do uniknięcia kary (tzw.
wzmocnienia negatywnego)].
2
Prawidłowo ści związane z warunkowaniem ( warunkowanie instrumentalne…
… i cierpliwy, powolny, nielubiący
r yzyka, nie lubi się angażować;
9
4) Sangwinik – dominuje pogodne usposobienie, aktywność.
Przykładowe cechy: posiada dar przyciągania ludzi, jest duszą towarzystwa, nie dopuszcza do
nudy, podekscytowany.
Typy temperamentów według Pawłowa:
1) typ słaby – duża wrażliwość układu nerwowego (melancholik);
2) typ silny – niska reaktywność układu nerwowego:
− typ silny…
…: wrażliwy, obowiązkowy, refeksyjny, skłonny do poświęceń, skryty m
pesymista, egocentryk, łatwo go zranić, domator, niepraktyczny.
2) Choleryk – dominuje silna wola, energia.
Przykładowe cechy: energiczny, trudności go mobilizują, człowiek czynu, optymista, niezależny,
samowystarczalny;
3) Flegmatyk – dominuje powolność reakcji, spokój, dokładność.
Przykładowe cechy: wytrwały, zrównoważony, systematyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz