Psychologia społeczna część 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna część 3 - strona 1 Psychologia społeczna część 3 - strona 2 Psychologia społeczna część 3 - strona 3

Fragment notatki:...Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarówno jako zachowania werbalne jak i niewerbalne, zachodzi nieustannie - każda sytuacja społeczna implikuje proces nadawania i odbierania różnych informacji. Nie wypowiadając ani słowa, moje ciało nieustannie emituje sygnały, które wyrażają moje samopoczucie, nastawienia, postawy etc. Komunikacja niewerbalna jest wielokanałowym procesem przebiegającym spontanicznie, obejmującym subtelne nielingwistyczne zachowania, dokonującym się w sposób ciągły i, w dużej mierze, bez udziału mojej świadomości. Nawet jeżeli zdaję sobie sprawę z emitowania poprzez własne ciało określonych sygnałów niewerbalnych, to w niewielkim jedynie stopniu potrafię sprawować kontrolę nad tym procesem. Oto przykład: uczuciu silnego niepokoju, zdenerwowania często towarzyszy drżenie rąk. Pomimo usilnych starań, nie mogę tego powstrzymać, dokonuje się ono wbrew mojej woli. Innym przykładem jest zmiana wielkości źrenic - dokonuje się bez udziału mojej świadomości i nie sprawuję nad nią żadnej kontroli. Podobnie jest w przypadku głosu - pomimo zaangażowania całej siły woli, moja ekspresja wokalna wciąż pozostaje poza moją kontrolą. Głos najwierniej wyraża stany emocjonalne, najszybciej zdradza smutek czy przygnębienie...

...Komunikację traktujemy jako całościowy przekaz - nie analizując poszczególnych jej wymiarów (werbalnego i niewerbalnych) - tak długo, jak długo treść przekazów werbalnych i niewerbalnych jest spójna. Kiedy tylko rozmówca dostrzeże brak zgodności pomiędzy poszczególnymi elementami przekazów, natychmiast uruchamia proces oceny stopnia wiarygodności poszczególnych kanałów komunikacyjnych. Dzieje się tak na przykład wówczas, kiedy rozmówca zapewnia mnie, że wszystko jest w porządku, ale z jego wyrazu twarzy, barwy głosu, unikania kontaktu wzrokowego i nerwowych gestów wnioskuję, że jest inaczej. Niespójne przekazy są poważną przeszkodą w skutecznym komunikowaniu. Wymuszają u odbiorcy przekazu reakcje wewnętrznie sprzeczne. Są szczególnie dysfunkcjonalne, kiedy kreują lub wzmacniają wrażenie zupełnie odmienne od zamierzonego przez nadawcę. Jeżeli poszczególne przekazy są spójne, u odbiorcy wzmacnia się przekonanie, że nadawca jest prawdomówny, szczery, uczciwy, empatyczny. Jeżeli dostrzegamy brak spójności poszczególnych przekazów, jesteśmy skłonni poddawać w wątpliwość szczerość, uczciwość, prawdomówność nadawcy...

...Agresja chłopców jest zazwyczaj bezpośrednia i aktywna i najczęściej przybiera postać walki. Według A. Bandury chłopcy częściej niż dziewczęta naśladują agresję fizyczną, częściej też identyfikują się z modelami tej samej płci. Trudniej im jest zwerbalizować uczucia, toteż ich agresja werbalna jest mniejsza, a fizyczna większa. Natomiast agresja dziewcząt bywa bardziej pośrednia, jest skrywana, służy przede wszystkim do obrony. Ma ona bardziej bierny charakter, często przybiera postać oskarżania i skarżenia, dąsania się, odrzucania uczuciowego. Jeżeli chodzi o motywy agresywnego zachowania się dziewcząt i chłopców, to u dziewcząt często występuje motyw zazdrości oraz zemsty, a u chłopców – chęć podporządkowania sobie innych oraz dodania sobie znaczenia.

Teorie agresji:

1) Neurofizjologiczne i organiczne podłoże agresji
Teorie biologiczne wyjaśniające agresję:
a) wrodzonymi cechami organizmu
b) strukturą lub funkcjami neurologicznymi czy fizjologicznymi
2) Konstytucjonalizm Sheldona...
                                                                                

(…)

… frustracji pozwala zmniejszyć agresję
przejawianą w zachowaniu.
7) Agresja jako wyuczona dyspozycja
Agresja nawykowa – efekt klasycznej teorii uczenia się.
W klasycznej teorii uczenia się – o agresji i jej skuteczności w działaniu
decydują wzmocnienia pozytywne i negatywne.
Jeśli agresja służy realizacji celu, ma on wartość nagrody i przyczynia
się do utrwalenia zachowania ( szczególnie, gdy kara…
… wychowawczym:
-wyzwalają agresję, zachowania aspołeczne i antyspołeczne
-przyczyniają się do dezintegracji osobowości jednostki
( wyzwalają upór, dążenie do odwetu, potęgują napięcie )
Kara powoduje frustrację – ważną siłę napędową agresji !
Może też mieć rolę agresotwórczą – modelowanie.
Karać czy nie karać?
Tylko odpowiednie połączenie wzmocnień pozytywnych i negatywnych
oraz regulowanie ich natężeniem…
… czy fizjologicznymi
2) Konstytucjonalizm Sheldona
Psychologia społeczna 31
 Budowa człowieka – podstawowy wyznacznik jego zachowania, jest „obiektywną
manifestacją osobowości”. Przestępcę charakteryzuje określony fenotyp
mężczyzna wysoki, dobrze zbudowany lub o mezomorficznej konstytucji cielesnej
3) Teorie genetyczne ( agresja jako skutek zaburzeń struktury chromosomalnej –
anomalie chromosomów X i Y )
4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz