Komunikacja społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 6650
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja społeczna - strona 1 Komunikacja społeczna - strona 2 Komunikacja społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Całość składa się z 15 stron i poruszone zostały tu takie zagadnienia jak: cel komunikacji społecznej, model komunikacji społecznej, efektywność komunikacji społecznej, komunikacja interpersonalna, ekspresja niewerbalna, mimika, techniki kierowania mimiką, kontakt wzrokowy, ekspresja oczu, dotyk, funkcje komunikacyjne dotyku, gesty, podział gestów, pozycja ciała, zachowania przestrzenne, strefy interackji z innymi ludźmi, komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych, funkcja informacyjna, wspieranie przekazów słownych, wyrażanie postaw i emocji, definiowanie relacji, kształtowanie wrażenia, spójność pomiędzy poszczególnymi rodzajami ekspresji, przekaz słowny a kontekst bezsłowny

Komunikacja społeczna to proces tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikacji społecznej jest kształtowanie, modyfikacja lub zmiana wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z interesami i wartościami oddziałujących na siebie nadawców i odbiorców. Model komunikacji społecznej składa się z kilku elementów:
Nadawca
Komunikat
Kanał
Odbiorca
sprężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy).
Efektywność komunikacji społecznej zależy od obiektywizmu, kompetencji (wiarygodności) nadawcy oraz od atrakcyjności przekazu, który powinien cechować się trafnością argumentacji (jednostronnej lub dwustronnej), odpowiednim doborem metod przekazywania (odwoływania się do emocji, intelektu lub emocji i intelektu), a także uwzględniać nastawienie odbiorców (pozytywne, negatywne, obojętne) w stosunku do przekazywanych informacji oraz ich wiek, wykształcenie, płeć, otwartość na innowacje itp. Nadawca może posługiwać się również metodami manipulacji i perswazji.
Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarówno jako zachowania werbalne jak i niewerbalne, zachodzi nieustannie - każda sytuacja społeczna implikuje proces nadawania i odbierania różnych informacji. Nie wypowiadając ani słowa, moje ciało nieustannie emituje sygnały, które wyrażają moje samopoczucie, nastawienia, postawy etc. Komunikacja niewerbalna jest wielokanałowym procesem przebiegającym spontanicznie, obejmującym subtelne nielingwistyczne zachowania, dokonującym się w sposób ciągły i, w dużej mierze, bez udziału mojej świadomości. Nawet, jeżeli zdaję sobie sprawę z emitowania poprzez własne ciało określonych sygnałów niewerbalnych, to w niewielkim jedynie stopniu potrafię sprawować kontrolę nad tym procesem. Oto przykład: uczuciu silnego niepokoju, zdenerwowania często towarzyszy drżenie rąk. Pomimo usilnych starań, nie mogę tego powstrzymać, dokonuje się ono wbrew mojej woli. Innym przykładem jest zmiana wielkości źrenic - dokonuje się bez udziału mojej świadomości i nie sprawuję nad nią żadnej kontroli. Podobnie jest w przypadku głosu - pomimo zaangażowania całej siły woli, moja ekspresja wokalna wciąż pozostaje poza moją kontrolą. Głos najwierniej wyraża stany emocjonalne, najszybciej zdradza smutek czy przygnębienie, uznaje się go za najbardziej "dziurawy" kanał. Ale na przykład twarz - "największy niewerbalny kłamca" - w dużej mierze podlega wolicjonalnej kontroli. Potrafię sprawić, by moja twarz wyrażała uśmiech, zdziwienie czy oburzenie. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej poszczególnym kanałom ekspresji niewerbalnej. Można je podzielić na dwie grupy:


(…)

… różnych okoliczności gesty zastępują słowa, np. kiedy odległość jest już zbyt duża, by słyszeć się wzajemnie machamy ręką na pożegnanie lub pokazujemy znak słuchawki, by przekazać wiadomość, że zadzwonimy) akcentowanie (wyeksponowaniu określonego fragmentu wypowiedzi służy prajęzyk, pauzy, np. pytanie dokąd Ty idziesz? W zależności od położonego akcentu będzie miało inne znaczenie). Wyrażanie postaw…
… „Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej” ToruN 1993, str, 174
Z. Nęcki „Komunikacja interpersonalna” Warszawa 1998, str. 149-154
G. Philip Zimbardo, L. Floryd Ruch „Psychologia i życie” PWN Warszawa 1994, str, 154-162
M. Mckay, M. Davis, P. Fanning „Sztuka skutecznego porozumiewania się” Gdańsk 2002, str. 309 …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz